Kanalizasyon Gazı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Kanalizasyon Gazının Enerjiye Dönüştürülmesi

Sewage Gas

Nasıl çalışır?

INNIO Jenbacher gaz motorları, atık su arıtma tesisi (AAT) operatörlerinin deşarj izin gereksinimlerini karşılamak için ödemek zorunda oldukları artan enerji maliyetlerine çözüm sağlar. Gaz motorlarımız, biyo-katıların arıtılması için anaerobik çürütme kullanan tesislerde kanalizasyon gazını verimli ve güvenilir bir şekilde elektriğe dönüştürür. Süreç, bir tesisin elektrik ihtiyacının %80'ini karşılar ve ısınma için fosil yakıtların yakılmasını gereksiz kılar.

Nasıl işe yarar?

Evsel atık su arıtma tesislerinden anaerobik çürütücülerde üretilen gaz genel olarak %55 ila %65 oranında metan içerir ve tipik olarak 500 ila 600 BTU/SCF gibi düşük bir ısıtma değerine sahiptir.

Etkileyici Potansiyel ve Sonuçlar

Ortalama olarak, her 25-30 MGD arıtılmış atık su için biyo-katılardan yaklaşık 1 MW elektrik üretilebilir. Kanalizasyon gazıyla beslenen birkaç aktif kurulum, INNIO çözümünün üretim potansiyelini göstermektedir.

 1. Avusturya, Tirol'de, bir J208 ve bir J312 olmak üzere iki Jenbacher gaz motoru, enerji talebinin %120'sini karşılayan ve fazla gücü yerel şebekeye gönderen bir tesise enerji ve ısıtma sağlamaktadır.
 2. İki J316 motoru Portland, Oregon'daki bir tesis için 1,7 MW yenilenebilir enerji sağlamaktadır. Elektrik çıkışı, tesisin elektrik talebinin yaklaşık %40'ını karşılamaktadır.
 3. İspanya'daki bir kojenerasyon tesisi, 8 MW'lık güç üretmek için üç Jenbacher J620 gaz motoru kullanmaktadır - bu standart bir biyogaz tesisi için normun dört katından fazladır.
 4. Üç adet daha J620 ünitesi, Şili'nin Santiago Havzasındaki bir fabrikanın enerjisinin %60'ına kadar yenilenebilir elektrikle üretmesini sağlamaktadır.

 

Özellikler ve Faydalar

 • Turbo şarj baypaslı LEANOX kontrolleri, dengeli motor çalışmasını korurken egzoz gazı emisyonlarını azaltmak için doğru hava-gaz oranını sağlamaya yardımcı olur.
 • %43'e varan elektrik verimliliği, şehir şebekesinden enerji satın alma ihtiyacını azaltır.
 • Uzaktan izleme de dahil olmak üzere tam gelişmiş bir izleme işlevi, yüksek düzeyde güvenilirlik meydana getirir.
 • Büyük revizyonlar için 60.000 çalışma saati ve silindir kapakları için 30.000 çalışma saati – olan bakım aralıkları bakım maliyetlerini azaltır.
 • Kusursuz ikili yakıt karışımı, gerektiği gibi doğal gazı takviye ederek gaz üretimindeki dalgalanmaları dengeler.
 • Yüksek güçlü motor yoğunluğu, alan gereksinimlerini ve kurulum maliyetlerini azaltır.
 • Düşük titreşimli motorun binalar üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi vardır.

Media