Katı Atık Gazı

Organik maddelerin ayrışması sırasında oluşan çöp gazı metan, karbondioksit ve nitrojenden meydana gelir.

Bu sorunlu gazın kontrollü olarak toplanması ve yakılması, bir depolama sahasının modern işletilmesi ve yeniden yetiştirilmesi için vazgeçilmez bir adımdır. Buna ek olarak, çöp gazının yüksek kalorifik değeri, elektrik üretimi için etkin bir şekilde kullanılabilen gaz motorları için uygun bir yakıt haline getirir. INNIO'nun Jenbacher çöp gazı motorları, dünya çapında çöp gazının yakılmasında 25 yılı aşkın tecrübesiyle atık gazınızı bir enerji kaynağı olarak kullanmak için ideal bir çözüm sunar.

Nasıl çalışır?

Evsel atık, ton başına yaklaşık 150 ila 250 kg organik karbon içerir. Bu maddeler biyolojik olarak parçalanabilir ve mikroorganizmalar tarafından çöp gazı haline dönüştürülür. Kararlı, anaerobik metan fermantasyonu, atığın katı atık sahasında biriktirilmesinden bir ila iki yıl sonra başlar.

Basit bir genel kurala uyarak, 1 milyon ton depolanmış belediye katı atığı, yirmi yıllık bir süre içinde çöp gazı üretecektir - bu, 1 MW'lık bir gaz motoru kapasitesini beslemek için yeterli bir miktardır.

 • Atık sahası gövdesine delikli borular delinir ve bir boru sistemi ile birbirine bağlanır.
 • Bir üfleyici kullanılarak, gaz çöp sahasından emilir, sıkıştırılır, kurutulur ve gaz motoru içine beslenir.
 • Pek çok durumda, üretilen elektrik gücü şehir şebekesine beslenir.
 • Pek çok durumda, ısı çıkışı için herhangi bir alıcı olmadığından, termal enerji daha fazla elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

 

Özellikler ve Faydalar

Jenbacher çöp sahası gaz motorları, düşük ısıtma değerine ve gaz kalitesi ve basıncındaki dalgalanmalara rağmen tam yükte yüksek verimlilikle çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli motor parçaları, genel olarak bu tür yakıtlarda görülen kirliliklere karşı dirençlidir.

 • Sera gazının (metan) azaltılması ve olası karbondan para kazanımı,
 • Kamu şebekesine beslendiğinde elektrik üretiminden elde edilen gelirler,
 • Sorunlu bir gazı aynı anda bir enerji kaynağı olarak kullanırken alternatif olarak bertaraf etme
 • Değişen proje kapasitesine göre taşınması ve ayarlanması kolay olan düşük ağırlıklı konteynıra taşınmış üniteler
 • Düşük ısıtma değerine ve gaz bileşimi ve basıncındaki dalgalanmalara rağmen sorunsuz çalışma
 • Birleştirilmiş ısı ve enerji durumunda %42'ye kadar ve %90'a kadar standart elektrik verimliliği
 • CL.AIR entegre emisyon kontrol çözümü ülkelere özel standartlara uygundur

Media