Acea Produzione SpA (Włochy)

Silniki gazowe J920 FleXtra zapewniają większą elastyczność, wyższą sprawność i mniejsze emisje spalin

J920 Rom

Kontekst

Włoskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Acea Produzione SpA, czyli podmiot zależny Acea SpA, jednego z najważniejszych włoskich przedsiębiorstw dostarczających wiele rodzajów mediów, obsługuje dostawy energii, wody oraz świadczy inne usługi środowiskowe w południowo-zachodniej części Rzymu. Niedawno spółka zmodernizowała swoją największą elektrociepłownię, czyli pracujący w reżimie kombinowanym zakład Tor di Valle z 1990 r. Miało to poprawić jego elastyczność operacyjną i sprawność energetyczną, a także zmniejszyć niekorzystny wpływ na środowisko. Elektrociepłownia powstała jako zakład z turbiną gazową w cyklu kombinowanym (GTCC) z odbiorem ciepła, która dostarczała około 120 MW mocy elektrycznej i 70 MW ciepła do pobliskiej sieci ciepłowniczej w rejonie obszarze Torrino.

Rozwiązanie

W wyniku modernizacji dotychczasowej instalacji ciepłowniczej powstała nowa elektrociepłownia o mocy 19 MW wykorzystująca dwa silniki gazowe Jenbacher J920 FleXtra o mocy 9,5 MW firmy INNIO oraz trzy pomocnicze kotły gazowe o mocy 23 MW. W zakładzie znajduje się również sześć zbiorników do magazynowania ciepła o pojemności 215 metrów sześciennych oraz powiązane z nimi układy równoważenia parametrów wyjściowych umożliwiające podłączenie do istniejącej instalacji ciepłowniczej. Silniki Jenbacher, pomocnicze kotły gazowe oraz pozostałe urządzenia w zakładzie zamontowano w istniejącej, ale zmodernizowanej maszynowni. Silniki zintegrowano z układem magazynowania energii cieplnej, który obejmuje sześć zewnętrznych zbiorników ciepła o pojemności 215 m³. Układ magazynowania pomaga zapewnić ciągłość dostaw ciepła bez zwiększania wytwarzania energii elektrycznej w okresach niskiego zapotrzebowania na moc z silników gazowych. Dwa silniki gazowe Jenbacher J920 FleXtra w zakładzie Acea połączono z platformą do zarządzania wydajnością zasobów myPlant Asset Performance Management (APM) firmy INNIO. myPlant APM skutecznie monitoruje wszystkie najważniejsze parametry silników i zapewnia analizy, na podstawie których można szacować pozostałą żywotność elementów, umożliwiając operatorom przejście z harmonogramu konserwacji proaktywnej do podejścia opartego na stanie technicznym.

Wyniki

Działalność komercyjna zmodernizowanej elektrociepłowni Tor di Valle o mocy 19 MW rozpoczęła się pod koniec 2017 r. Wtedy właśnie zakład zaczął dostarczać energię elektryczną do pobliskiej oczyszczalni ścieków Acea i sieci dystrybucyjnej w Rzymie. Ciepło z instalacji służy w miejscowej sieci ciepłowniczej do zaopatrywania około 40 000 klientów indywidualnych w rejonie Torrino. Silniki Jednostki Jenbacher J920 FleXtra, których zakładany roczny czas pracy wynosi od 5000 do 6000 maszynogodzin, wspierają zdolność elektrowni do uzyskania wysokiego stopnia wykorzystania paliwa oraz sprawności całkowitej przeszło 80%, dzięki czemu zakład może uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty od rządu Włoch. W porównaniu ze starszą instalacją GTCC nowa silnikowa instalacja kogeneracyjna zmniejsza roczne emisje CO2 o ok. 16 000 ton.

Korzyści dla klientów

  • Sprawność całkowita ponad 80%
  • Ekonomiczna energia skojarzona z dwóch silników gazowych Jenbacher J920 FleXtra o mocy 9,5 MW
  • Rozruch w czasie krótszym niż 5 minut i możliwość szybkiego odstawienia
  • Zmniejszenie emisji CO2 – o ok. 16 000 ton rocznie

Lokalizacja

Rzym, Włochy

Zainstalowane silniki

2 x J920

Moc elektryczna

19 MW

Moc cieplna

14,6 MW

Sprawność całkowita

>80 %

Pierwsze uruchomienie

2017 r.