Gaz z odmetanowania kopalni

Metan uwalniany z kopalni węgla kamiennego tworzy w połączeniu z powietrzem bardzo wybuchową mieszankę. Ten gaz kopalniany stwarza nie tylko poważne zagrożenie dla górników, ale również znacznie przyczynia się do globalnego ocieplenia po uwolnieniu do atmosfery.

Coalminegas_Picture

Jednak potencjalne zagrożenie wynikające z emisji gazu kopalnianego i metanu można znacznie ograniczyć pod warunkiem ich odpowiedniego wykorzystania do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Od początku lat 90. XX w. na całym świecie stosuje się linię silników gazowych Jenbacher firmy INNIO o całkowitej mocy zainstalowanej powyżej 400 MW, zasilanych gazem kopalnianym, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla tego szczególnego zastosowania.

Jak to działa? 

Obecnie w większości dużych kopalni węgla kamiennego potencjalnie znajduje się metan kopalniany. Ten sam gaz zalega również w opuszczonych zrobach pokopalnianych. Można go skutecznie wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła za pomocą silników gazowych.

Nagłe zmiany w składzie gazu kopalnianego powodują jednak większe wymagania dla silników. Firma INNIO oferuje specjalny system kontroli mieszanki gazowej i sterowania silnikiem, który umożliwia skuteczne wykorzystanie tego gazu nawet o minimalnym stężeniu CH4 wynoszącym zaledwie 25%.

Ponadto silniki gazowe Jenbacher stworzono do pracy przy pełnym obciążeniu mimo niskiego ciśnienia gazu, znacznej wilgotności, zapylenia i wysokości.

Wytworzoną energię można wykorzystać w kopalni węgla, aby pokryć zapotrzebowania na energię elektryczną lub wprowadzić publicznej sieci energetycznej. Energię cieplną można zużytkować do ogrzewania na miejscu lub przekazać do sieci ciepłowniczej.

Cechy i korzyści

  • Większe bezpieczeństwo pracowników dzięki instalacji lub adaptacji układu zasysania gazu.
  • Ograniczenie ilości gazów cieplarnianych (metan) i potencjalna „monetyzacja” emisji węglowych
  • Przychody z produkcji energii elektrycznej i cieplnej po wprowadzeniu do sieci publicznej
  • Płynna praca mimo wahań ciśnienia gazu i zawartości metanu
  • Sprawność ogólna nawet 90% w przypadku kogeneracji i do 43,5% w przypadku wytwarzania tylko energii elektrycznej
  • Od 0 do 100% obciążenia w ciągu 10 minut
  • Niewielkie, modułowe jednostki o małej powierzchni zabudowy i niska waga
  • Podstawowa konstrukcja i obsługa techniczna dot. czyszczenia gazu (jeżeli jest niezbędne)
  • Niski pobór tlenków azotu (NOx) z instalacji spalania typu Dry Low Emissions (DLE)

Media