Studnie wtryskowe w procesie wydobycia ropy

Postęp technologiczny umożliwia optymalne wykorzystanie światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Metody odzysku wtórnego pozwalają producentom na wydobycie większej ilości ropy naftowej ze starszych odwiertów. Wiele z tych technologii obejmuje procesy wtryskowe z wykorzystaniem kompresorów napędzanych silnikami.

Silniki gazowe Waukesha* firmy INNIO zaprojektowano z myślą o tych wymagających zastosowaniach. Stoi za nimi ponad sto lat doświadczenia w budowie silników.

Jak to działa?

Silniki gazowe Waukesha firmy INNIO często stosuje się do napędzania kompresorów w zakładach produkcyjnych. Zwykle są one zasilane gazem surowym pochodzącym bezpośrednio z odwiertu. W przypadku mechanicznej eksploatacji złoża („gas lift”) sprężarka wtryskuje gaz do szybu naftowego, gdzie przechodzi on przez specjalne zawory na różnych poziomach, powodując wydobycie ropy z szybu. Podczas wtrysku kompresor wtryskuje gaz w złoże ropy w celu podniesienia ciśnienia i wypchnięcia większej ilości ropy i gazu przez rurę odwiertową. 

W miejscach produkcji gazu sprawnie działający układ sprężarek silnikowych lub turbinowych jest niezbędny do utrzymania przepływu gazu oraz wysokiej wydajności i opłacalności wydobycia.

Oferta silników gazowych Waukesha firmy INNIO do zastosowań sprężarkowych obejmuje liczne opcje pozwalające na przystosowanie się do wyjątkowych warunków pracy w danym miejscu oraz do niezmiernie zróżnicowanych wymogów lokalnych w zakresie emisji.

Cechy i korzyści

  • Trwałość: silniki gazowe Waukesha firmy INNIO zapewniają najwyższą niezawodność pracy w odległych miejscach i niejednokrotnie trudnych warunkach.
  • Tolerancja paliwowa: silniki gazowe Waukesha doskonale znoszą duże różnice w jakości gazu stosowanego w terenie i mogą pracować bez przerwy. Większa dostępność przekłada się na wyższy zysk.
  • Większa wydajność: silniki Waukesha pracują z pełną mocą na większych wysokościach i w wyższych temperaturach otoczenia, co umożliwia sprężanie większej ilości gazu w celu uzyskania wyższego zysku.
  • Elastyczność w zakresie emisji: firma INNIO oferuje opcje technologiczne zgodne z większością wymogów lokalnych dot. jakości powietrza.
  • Niższe emisje w przeliczeniu na KM: silniki gazowe Waukesha spalające mieszankę bogatą z katalizatorem trójdrożnym zapewniają większą moc w miejscu pracy, co przekłada się na większą wydajność i wyższe zyski.
  • Wszechstronne sterowanie silnikiem: całkowicie zintegrowany układ sterowania i diagnostyki Waukesha ESM* firmy INNIO optymalizuje osiągi silnika i maksymalnie wydłuża czas aktywnej pracy.