Gaz z produkcji hutniczej

Rosnące koszty energii i duże zapotrzebowanie na nią stanowią poważne wyzwania dla przemysłu stalowego. Gazy powstające jako „darmowe” pochodne procesu produkcji stali stanowią atrakcyjną możliwość wydajnego wytwarzania energii.

Gaz z produkcji hutniczej

Oprócz korzyści ekonomicznych, jakie oferują te gazy, wykorzystanie ich w charakterze paliwa silnikowego obniża poziom emisji CO2 w tym sektorze i pozwala oszczędzać naturalne źródła energii. Firma INNIO oferuje specjalnie przystosowane silniki gazowe Jenbacher, które wydajnie wykorzystują trzy różne gazy powstające przy produkcji stali, a mianowicie gaz koksowniczy, wielkopiecowy i konwertorowy, do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, przy jednoczesnym zarządzaniu zmieniającym się składem tych gazów.

Cechy i korzyści

  • Alternatywna metoda utylizacji „problematycznego” gazu przy jednoczesnym wykorzystaniu jako źródła energii.
  • Niższe koszty energii, większa przewidywalność i stabilność
  • Wydajne i oszczędne dostawy ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w drodze kogeneracji
  • Wysoka sprawność elektryczna w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii (np. turbinami parowymi lub gazowymi)
  • Pełna moc w ciągu 10 minut
  • Wymagane względnie niskie ciśnienie gazu
  • Niższe emisje gazów cieplarnianych
  • Długie okresy serwisowe dzięki prostej konstrukcji wysokiej jakości

Media