Metan z oczyszczalni ścieków

Wytwarzanie energii z metanu pochodzącego z oczyszczalni ścieków.

Metan z oczyszczalni ścieków

Silniki gazowe Jenbacher firmy INNIO pozwalają na rozwiązanie problemu wzrastających kosztów energii, które muszą ponosić operatorzy oczyszczalni ścieków, aby spełnić wymogi pozwolenia na zrzut odpadów. Nasze silniki gazowe skutecznie i niezawodnie przetwarzają metan z oczyszczalni ścieków na energię elektryczną w oczyszczalniach wykorzystujących biogazowanie biologicznych substancji stałych. Proces ten zaspokaja nawet 80% zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną i umożliwia rezygnację ze spalania paliw kopalnych do celów grzewczych. 

Jak to działa?

Gaz wytwarzany w komorach fermentacyjnych w komunalnych oczyszczalniach ścieków zawiera zwykle 55–65% metanu i zazwyczaj ma niską wartość opałową, która wynosi od 4450 do 5340 kcal/m³.

Zadziwiający potencjał i wyniki

 1. Średnio z biologicznych zanieczyszczeń stałych obecnych w każdych 25–30 mln galonów oczyszczonych ścieków dobowo (MGD) można wytworzyć około 1 MW energii elektrycznej. Kilka działających instalacji zasilanych gazem ściekowym ilustruje ogromny potencjał wytwórczy silników firmy INNIO.
 2. W zakładzie w austriackim Tyrolu pracują dwa silniki gazowe Jenbacher, J208 i J312, które wytwarzają energię elektryczną i cieplną, zaspokajając w ten sposób 120% zapotrzebowania. Nadwyżki są przesyłane do lokalnej sieci energetycznej.
 3. Dwa silniki J316 dostarczają 1,7 MW energii odnawialnej do zakładu w Portland w stanie Oregon. Wytwarzana moc wyjściowa zaspokaja około 40% zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną.
 4. Układ kogeneracyjny w Hiszpanii korzysta z trzech silników gazowych Jenbacher J620 do wytwarzania 8 MW mocy, czyli ponad czterokrotnie więcej niż wynosi norma dla standardowej biogazowni.
 5. Dzięki kolejnym trzem jednostkom J620 elektrownia w Santiago Basin w Chile wytwarza nawet 60% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

Cechy i korzyści

 • Sterowniki LEANOX z układem obejściowym turbosprężarki pomagają zapewnić prawidłowy stosunek powietrza do gazu w celu obniżenia poziomu emisji spalin przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej pracy silnika.
 • Sprawność elektryczna wynosi nawet 43% i zmniejsza potrzebę zakupu energii z sieci publicznej.
 • W pełni funkcjonalny monitoring, również zdalny, zapewnia wysoką niezawodność.
 • Cykl życia do remontu głównego wynosi 60 000 maszynogodzin i 30 000 do wymiany głowic cylindrów, co zmniejsza koszty konserwacji.
 • Bezproblemowe mieszanie dwóch rodzajów paliwa wyrównuje wahania w produkcji biometanu i w razie potrzeby uzupełnia braki gazem ziemnym.
 • Duża gęstość mocy silnika zmniejsza wymagania przestrzenne i koszty instalacji.
 • Silnik o niewielkich drganiach własnych ma znikomy wpływ na istniejące budynki.

Media