Kogeneracja

Systemy kogeneracyjne służą do wytwarzania jednocześnie ciepła, jak i energii elektrycznej.

Systemy kogeneracyjne Jenbacher firmy INNIO wykorzystują ciepło odpadowe powstające podczas pracy silnika w celu uzyskania ogólnej sprawności instalacji na poziomie ponad 90%. Ta wydajna i oszczędna metoda przetwarzania energii umożliwia oszczędności energii pierwotnej rzędu 40% dzięki zastosowaniu silników do kogeneracji gazowej zamiast osobnych urządzeń do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Straty związane z przesyłem i dystrybucją również można obniżyć lub nawet wykluczyć, ponieważ dzięki zdecentralizowanej generacji energia produkowana jest bezpośrednio w miejscu jej odbioru.

Podstawowa struktura układów kogeneracyjnych Jenbacher firmy INNIO obejmuje silnik/agregat prądotwórczy i wymienniki ciepła. Szeroki zakres źródeł ciepła: od wody chłodzącej silnik i olej aż po mieszankę powietrze/paliwo i strumień spalin, skonfigurowano tak, aby zapewnić każdemu klientowi maksymalne korzyści. Nasze rozwiązania umożliwiają elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej i systemy CHP o znacznej niezawodności oraz dyspozycyjności.

Układy kogeneracyjne można uzupełnić o system kotłowów do pokrycia szczytowego zapotrzebowania na ciepło. Podłączenie akumulatora ciepła umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji i zwiększenie wydajności całej instalacji.

Systemy przełączania i sterowania układu kogeneracyjnego rozdzielają energię elektryczną i zarządzają silnikiem, natomiast wyposażenie hydrauliczne zapewnia dystrybucję ciepła. Wytworzona energia jest użytkowana na potrzeby własne zakładu lub przesyłana do publicznej sieci energetycznej.

Energię cieplną można wykorzystywać do produkcji wody grzewczej i pary wodnej, a także do wytwarzania wielu rodzajów ciepła technologicznego.

Układy kogeneracyjne z silnikami gazowymi wykorzystuje się również do nawożenia CO2 w szklarniach i tzw. systemach trigeneracyjnych (czyli do skojarzonego technologicznie wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej).

 • Układy kogeneracyjne wytwarzają ciepło i energię elektryczną.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego z różnych źródeł zwiększa wydajność instalacji nawet o 90%.
 • Oszczędność energii o 40% większa w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii eletrycznej i cieplnej.
 • Możliwy 18% wzrost energii ze strumienia spalin.
 • Kogeneracja zmniejsza lub wyklucza straty podczas przesyłu i dystrybucji.
 • Okres eksploatacji i sprawność wzrastają dodatkowo dzięki doposażeniu instalacji w układ kotłowy lub akumulator ciepła.
 • Możliwość osiągnięcia pełnej mocy w ciągu 10 minut.
 • Wytworzona energia jest wykorzystywana przez indywidualnego odbiorcę lub podawana do publicznej sieci energetycznej.
 • Energię cieplną można wykorzystywać do produkcji wody grzewczej i pary wodnej, a także do wytwarzania wielu rodzajów ciepła technologicznego.
 • Urządzenia projektuje się jako jednostki lekkie, niewielkie i modułowe.
 • Możliwe zastosowania to nawożenie CO2 w szklarniach i tzw. systemy trigeneracyjne.

Media