Przechowywanie gazu

W chłodniejszym klimacie zużycie gazu ziemnego waha się w zależności od pory roku, ale jego produkcja to proces ciągły i trwający przez cały rok. Gaz wytwarzany w okresach niskiego popytu przedsiębiorstwa tego sektora kupują taniej, a następnie przechowują do późniejszego wykorzystania, gdy poziom zużycia i ceny surowca wzrosną. Kompresory, np. te napędzane silnikami gazowymi Waukesha firmy INNIO, stanowią nieodłączną część procesu magazynowania i pobierania gazu.

Jak to działa?

W ciepłe dni, gdy zapotrzebowanie jest niskie, gaz magazynuje się pod ziemią, np. w pustych zbiornikach lub komorach pozostałych po wydobyciu soli. Kompresory napędzane silnikami gazowymi wtłaczają gaz do zbiorników magazynowych. Następnie, gdy z nastaniem chłodniejszej pory roku zapotrzebowanie wzrasta, sprężarki ponownie wydobywają gaz ze zbiornika.

W obszarach, w których brak swobodnego dostępu do energii elektrycznej lub jej dostawy często zawodzą, niezawodny układ sprężarek napędzany silnikami jest niezbędny do ciągłej obsługi procesu magazynowania i wydobywania gazu ze zbiorników.

Kompresory napędzane tym samym gazem, który sprężają, to oszczędna alternatywa dla urządzeń elektrycznych.

Kompresory napędzane silnikami mogą pomóc w obniżeniu ogólnych kosztów energii dzięki zmniejszeniu udziału elektryczności w okresach najwyższego zapotrzebowania.

Bardziej wydajny silnik, czyli taki, który spręża więcej gazu, zużywając mniej paliwa, podnosi wydajność eksploatacyjną i opłacalność.

Oferta silników gazowych Waukesha firmy INNIO do zastosowań sprężarkowych obejmuje liczne opcje pozwalające na przystosowanie się do wyjątkowych potrzeb w zakresie eksploatacji oraz do niezmiernie zróżnicowanych wymogów lokalnych w zakresie emisji.

Cechy i korzyści

  • Trwałość: silniki gazowe Waukesha firmy INNIO zapewniają najwyższą niezawodność pracy w odległych miejscach i niejednokrotnie trudnych warunkach.
  • Większa wydajność: silniki Waukesha firmy INNIO pracują z pełną mocą na większych wysokościach i w wyższych temperaturach otoczenia, co umożliwia sprężanie większej ilości gazu w celu uzyskania wyższego zysku.
  • Niższe koszty: silniki gazowe mogą znacząco obniżyć koszty eksploatacji w porównaniu z kompresorami napędzanymi silnikami elektrycznymi dzięki obniżeniu opłat w okresach najwyższego zapotrzebowania na gaz.
  • Elastyczność w zakresie emisji: INNIO Waukesha oferuje opcje technologiczne zgodne z większością wymogów lokalnych dot. jakości powietrza.
  • Niższe emisje w przeliczeniu na KM: silniki gazowe Waukesha spalające mieszankę bogatą z katalizatorem trójdrożnym zapewniają większą moc w miejscu pracy, co przekłada się na większą wydajność i wyższe zyski.
  • Wszechstronne sterowanie silnikiem: całkowicie zintegrowany układ sterowania i diagnostyki INNIO Waukesha ESM* optymalizuje osiągi silnika i maksymalnie wydłuża czas dostępności.