Przemysł rolno-spożywczy

Utrzymuj tempo, wykorzystując odpady organiczne.

Obecnie wszyscy mówią o zrównoważonej energii. Jednak czyny mówią głośniej niż słowa. Wykorzystując biogaz z fermentacji odpadów organicznych z rolnictwa, produkcji żywności i napojów oraz z innych gałęzi przemysłu, można efektywnie wytwarzać ciepło i energię elektryczną jako niezawodne alternatywne źródło energii do zasilania przedsiębiorstwa dziś, jutro i w przyszłości.

Silniki gazowe Jenbacher umożliwiają kogenerację, dzięki której osiągniesz maksymalne korzyści ekonomiczne i ekologiczne płynące z wykorzystania biogazu do wytwarzania energii.

Korzyści

  • Wysokowydajne, skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej na miejscu
  • Wykorzystaj odpady organiczne jako alternatywne źródło energii
  • Użyj pozostającego substratu jako nawozu bogatego w składniki odżywcze
  • Ograniczaj potencjalne emisje gazów cieplarnianych
  • Unikaj konieczności utylizacji bioodpadów

Media