Przemysł motoryzacyjny

Produkcja energii elektrycznej i kogeneracja dla przemysłu motoryzacyjnego.

Więcej mocy, aby wszystko się kręciło

W przemyśle motoryzacyjnym niezawodność, prostota działania, wysoki poziom wydajności i niska emisja zanieczyszczeń to krytyczne aspekty przetwarzania energii, nie tylko w przypadku produktów końcowych, które przekształcają paliwo w mobilność, ale również w przypadku łańcucha dostaw wytwarzającego te produkty. Łańcuch dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego stoi w obliczu nie tylko surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, ale także intensywnej konkurencji i logistyki just-in-time, gdzie przestoje w produkcji pojazdów mogą być kosztowne.

Firma INNIO, dzięki silnikom gazowym Jenbacher, oferuje rozwiązania w dziedzinie lokalnych źródeł energii, które mogą zapewnić energię elektryczną niezbędną do złożonych operacji produkcyjnych, jak również poprawić kwestie przestrzenne i przetwarzanie energii cieplnej, ostatecznie prowadząc do oszczędności kosztowych i redukcji emisji związków węgla oraz innych emisji związanych z procesem produkcji i montażu. Wraz z rosnącymi kosztami energii, rosnącymi opłatami dodatkowymi na rzecz jej dostawców, starzejącą się siecią przesyłową i ogólnym ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój, silniki gazowe Jenbacher po prostu mają sens w przemyśle motoryzacyjnym.

Korzyści z kogeneracji

Zaoszczędź więcej dzięki kogeneracji w przemyśle motoryzacyjnym

Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej (CHP), czyli kogeneracja, niezawodnie wytwarza energię elektryczną na miejscu, jednocześnie wychwytując energię cieplną ze spalania paliw odnawialnych i kopalnych i stosuje ją w procesach cieplnych, takich jak ogrzewanie i chłodzenie.

Kogeneracja w przemyśle motoryzacyjnym

To sprawia, że zastosowanie kogeneracji w przemyśle motoryzacyjnym jest znacznie bardziej efektywnym procesem niż wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z dwóch źródeł, gdzie większość produkowanej energii cieplnej po prostu ulatuje przez kominy dużych elektrowni. Ponadto, część energii elektrycznej jest tracona w wyniku przesyłu i dystrybucji tej energii na duże odległości. Z tych powodów na całym świecie marnuje się prawie dwie trzecie całego paliwa wykorzystywanego w produkcji energii elektrycznej. Efektywność paliwowa oznacza oszczędność kosztów energii.

Współpracując z , możemy zaoferować kogenerację dla Przemysłu motoryzacyjnego, która usuwa zarówno przeszkody związane z nakładami kapitałowymi, jak i okresem spłaty przez dopasowanie oszczędności energii do warunków płatności – co oznacza, że już od początku możesz mieć przepływ gotówki!

CZY WIESZ?

Główną pozycją na rachunku za energię w montowni samochodowej są procesy malowania stanowiące do ~50% całkowitego zużycia, następnie oświetlenie obiektu i ogrzewanie/wentylację/klimatyzację na poziomie 30%, sprężone powietrze na poziomie 10% i na końcu spawanie na poziomie 10%. Sam przemysł motoryzacyjny odpowiada za 18% całkowitych emisji w sektorze przemysłowym. Silniki Jenbacher mogą zmniejszyć emisję zanieczyszczeń z produkcji pojazdów i przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej, a także zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło i parę w procesach produkcyjnych.

Utrzymaj produkcję i oszczędzaj pieniądze – zgodnie z planem.

Instalacje CHP mogą zapewnić zarówno niezbędną produkcję energii elektrycznej i cieplnej, funkcjonując w systemie wydzielonej mikrosieci, co pomaga zapewnić ciągłość działania i odporność. Oznacza to, że jeśli sieć elektryczna zostanie utracona w wyniku poważnej burzy, ataku cybernetycznego lub innego nieprzewidzianego zdarzenia, system elektroenergetyczny na miejscu może odłączyć się od sieci i nadal dostarczać energię do krytycznych obiektów i procesów.

Dodatkowo, pracując w okresach zapotrzebowania szczytowego, rozwiązanie CHP umożliwia kompensację szczytowych cen energii . Na rynkach, na których opłaty za zapotrzebowanie mogą wynosić nawet 50%, jest to łatwy sposób na utrzymanie dobrego wyniku finansowego.

Korzyści środowiskowe związane ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej

CHP to bardzo ważna strategia redukcji emisji dwutlenku węgla na świecie, w którym zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 44% w ciągu następnych 20 lat – a emisja gazów cieplarnianych musi zostać ograniczona, aby drastycznie zredukować znaczny wzrost globalnych temperatur, jak zgodnie twierdzą naukowcy na całym świecie.

Przemysł motoryzacyjny kontynuuje starania zmierzające do zminimalizowania emisji CO2, zarówno w odniesieniu do konkretnych emisji CO2 z pojazdów, jak i w związku z przekształcaniem centrów produkcyjnych w obiekty o zerowej emisji poprzez technologie budowy o niskiej energochłonności i nowoczesne rozwiązania energetyczne. Ze względu na niską emisję spalin i wysoki poziom wydajności uzyskany dzięki skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, silniki gazowe Jenbacher już teraz w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia środowiska w przemyśle motoryzacyjnym.

Elastyczna współpraca

Ponadto silniki gazowe Jenbacher w przemyśle motoryzacyjnym mogą pracować na prawie każdym paliwie gazowym. Oprócz spalania gazu ziemnego, który zapewnia najwyższą wydajność, mogą one produkować energię, a jednocześnie bezpiecznie usuwać szkodliwe dla środowiska gazy z wysypisk śmieci, rolnictwa, wydobycia węgla kamiennego, przetwórstwa chemicznego i innych zastosowań przemysłowych. Gaz wysypiskowy i biogaz z fermentacji rolniczej i oczyszczalni ścieków to odnawialne źródła energii, które można rozwijać w ramach strategii korporacyjnej, jednocześnie odnosząc korzyści z wydajności przy skojarzonym wytwarzaniu energii.

Zalety silników gazowych Jenbacher w produkcji samochodów są oczywiste: dzięki elastyczności silnika Jenbacher, rozwiązania można dostosować do specyficznych warunków konstrukcyjnych i potrzeb klienta. Ponadto silniki gazowe Jenbacher można zintegrować bezpośrednio z istniejącą instalacją. A co najlepsze, firma INNIO i jej partnerzy są doświadczeni w zarządzaniu projektami i w rozwiązaniach serwisowych w całym okresie eksploatacji silników, aby zapewnić, że w zakładzie nigdy nie nastąpi utrata krytycznego zasilania.

Pracuj z nami

INNIO do usług

Twoje urządzenia pracują przez całą dobę i na całym świecie, a nasza technologia zdalnego monitorowania i diagnostyki (RM&D) redukuje koszty i zwiększa dostępność urządzeń dzięki natychmiastowej interwencji, zawsze i wszędzie, gdy będzie potrzebna nasza pomoc. Nasze wszechstronne umowy serwisowe mogą być dostosowane do Twoich potrzeb. A gdy silnik Jenbacher dojdzie do końca okresu eksploatacji, możemy zastąpić go na miejscu nowym lub zregenerowanym silnikiem lub turbiną gazową, albo uzupełnić Twoje zasoby oryginalnym urządzeniem INNIO. Poznaj naszą pełną ofertę i skontaktuj się z nami dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Twojemu zakładowi.

CZY WIESZ?

Ilość energii zużywanej w produkcji samochodów wynosi prawie 700 kWh/ pojazd – co stanowi prawie 9–12% całkowitych kosztów. Zmniejszenie kosztów energii w przemyśle samochodowym o 20% daje ogólne oszczędności rzędu 2–2,4% całkowitych kosztów produkcji.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Mamy ponad 35 000 silników tłokowych zainstalowanych na całym świecie, co odpowiada mocy 36 GW. Skontaktuj się z nami, a chętnie wykonamy bezpłatną analizę opłacalności. Następnie nasz rozszerzony zespół będzie Ci służyć pomocą na każdym kroku procesu, w tym w uzyskaniu pozwoleń, projektowaniu, instalacji i rozruchu. Cały proces trwa zazwyczaj około 12 miesięcy.

Produkty dla przemysłu motoryzacyjnego

Poznaj nasze produkty i usługi związane z kogeneracją i generacją energii elektrycznej na miejscu.

Moduł kontenerowy Jenbacher

Moduł kontenerowy Jenbacher firmy INNIO można wprowadzić, gdy potrzebujesz szybkiej i ekonomicznej instalacji. Kontenery Jenbacher mają modułową konstrukcję, która zajmuje niewiele miejsca, są w pełni przetestowane przed wysyłką z fabryki i znakomicie się nadają do zastosowań typu „plug and play”, niezależnie od tego, czy chcesz je zintegrować z systemem zakładu, czy używać jako autonomicznego, dodatkowego rozwiązania.

Poznaj naszą pełną ofertę produktową.

Studia przypadków

Producent z branży motoryzacyjnej – Ann Arbor, Michigan, USA

Kiedy ta wiodąca firma z branży motoryzacyjnej zdecydowała się rozszerzyć swoje zaplecze badawczo-rozwojowe, musiała dokonać wyboru. Czekać dwa do trzech lat na budowę podstacji sieci energetycznej, czy też produkować energię samodzielnie? Zważywszy, że koszt instalacji CHP Jenbacher jest niższy od podstacji, wybór był oczywisty. Firma zakupiła dwa silniki Jenbacher w październiku 2016 roku.

Producent samochodów zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania z silników w sytuacji braku zasilania, a także był zaniepokojony hałasem emitowanym przez urządzenia pracujące przez całą dobę. Firma INNIO i jej partner biznesowy Clarke Energy potraktowały oba aspekty priorytetowo przy wyborze produktu, jego projektowaniu i budowie. W rezultacie wybrano dwa kontenerowe urządzenia INNIO J416, zaprojektowane i zbudowane przez INNIO. Każda jednostka ma moc znamionową 1141 kWe przy pełnym obciążeniu i generuje prąd o napięciu 480 V. Każda z nich może również dostarczać ciepłą wodę o temperaturze 90°C z myślą o przyszłym połączeniu z kogeneracją przy wydajności 1325,8 kWh w celu sprostania zapotrzebowaniu na ogrzewanie pomieszczeń w obiekcie, które w przeciwnym razie wymagałoby rozpalenia kotła lub dodatkowego zużycia energii elektrycznej. System jest zdolny do uruchomienia w warunkach braku zasilania (black start) i może umożliwić kontynuację pracy znacznej części obiektu w trybie autonomicznym podczas przedłużającej się przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci. Pakiet rozwiązania kontenerowego charakteryzuje się wytłumieniem hałasu, które odpowiada potrzebom zakładu.

Magna Polycon – Guelph, Ontario, Kanada

W grudniu 2015 r. oddano do użytku instalację kogeneracyjną Magna Polycon o mocy 8 MW, która stała się przykładem zastosowania CHP w branży motoryzacyjnej. W zakładzie o powierzchni nieco ponad 65 000 m² firma Magna produkuje różne części samochodowe, w tym plastikowe deski rozdzielcze, zderzaki i elementy amortyzujące. Decyzja o budowie instalacji kogeneracyjnej została podjęta z wielu powodów, aby zachować konkurencyjność w przemyśle motoryzacyjnym i obniżyć koszty energii elektrycznej.

Nowa instalacja była w stanie pomóc firmie Magna w osiągnięciu 100% odzysku ciepła odpadowego do produkcji pary, która jest wykorzystywana do uelastyczniania polipropylenu w procesie produkcyjnym. Para jest dostępna niemal natychmiastowo w zależności od zapotrzebowania, co łagodzi obciążenie kotłów i oszczędza paliwo, które w przeciwnym razie zostałoby zużyte w kotłach. Poprawia ona również wydajność zakładu, ponieważ nie trzeba czekać na osiągnięcie parametrów przez kocioł, aby wytworzyć potrzebną im parę. Częściowo dzięki 40% dotacji motywacyjnej od rządu Ontario, a także w połączeniu z kompensacją energii elektrycznej o mocy 8 MW, firma Magna uzyskała znakomity zwrot z inwestycji.

Aby otrzymać więcej informacji na temat korzyści płynących z kogeneracji w przemyśle motoryzacyjnym, skontaktuj się z INNIO już dziś.

Posco – Altamira, Meksyk

Największa meksykańska cynkownia stali, należąca do POSCO-Mexico, uzyskała oszczędności rzędu 6 milionów dolarów rocznie na kosztach energii elektrycznej i osiągnęła niezależność energetyczną dzięki zastosowaniu technologii Jenbacher firmy INNIO. Nowy projekt wytwarzania energii elektrycznej o mocy dziewięciu megawatów będzie wykorzystywał gaz ziemny do produkcji energii na miejscu w firmie POSCO-Mexico, aby nie kupować jej z sieci energetycznej.

Produkowana stal ocynkowana jest wysyłana do zakładów przemysłu motoryzacyjnego w Ameryce Północnej i Południowej, które w dużym stopniu przetwarzają stal w produkcji wielu elementów wykorzystywanych w produkcji samochodów. Elektrownia znajdująca się w Altamirze w Meksyku składa się z trzech silników gazowych INNIO Jenbacher J620 zasilanych gazem ziemnym, każdy o mocy trzech megawatów.

Cynkowanie stali

Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited – Manesar, Haryana, Indie

W obliczu gwałtownie rosnących cen oleju napędowego i silnej konkurencji w sektorze jednośladów silnikowych w Indiach, zakłady Honda Motorcycle & Scooter India Private Limited (HMSI) w stanie Haryana zainstalowały dwa moduły kogeneracyjne Jenbacher zasilane gazem ziemnym, dostarczone przez firmę INNIO. Wykorzystują one tańszy gaz ziemny, aby produkować cztery megawaty niezawodnej energii dostępnej na miejscu. Firma HMSI zainstalowała moduły Jenbacher, aby obniżyć koszty energii w sztandarowej fabryce Manesar, ponieważ przygotowuje się ona do rozszerzenia produkcji w Indiach. Zakład w Manesar produkuje około 1,6 miliona skuterów i motocykli rocznie, a HMSI dąży do podniesienia tej wydajności do 10 milionów jednośladów rocznie do 2020 r.

Firma HMSI zainstalowała pierwotnie baterię generatorów diesla o mocy 1 MW, aby zasilać fabrykę. Aby jednak zaradzić wzrostowi cen oleju napędowego, HMSI postanowiła zastąpić cztery generatory dieslowskie bardziej wydajnymi, zasilanymi gazem ziemnym jednostkami kogeneracji (CHP) Jenbacher J612 firmy INNIO. Ponoszony przez HMSI koszt produkcji energii za pomocą modułów Jenbacher (w trybie kogeneracji) szacuje się na 6,50 rupii na jednostkę w porównaniu z kosztem ponoszonym w przypadku generatorów dieslowskich, wynoszącym 12, 00 rupii na jednostkę, co daje oszczędność około 5,50 rupii na jednostkę, czyli redukcję o 45,8%.

Media