Biogaz

Obecnie wszyscy mówią o zrównoważonym wytwarzaniu energii. Jednak czyny mówią głośniej niż słowa. Wykorzystując biogaz z fermentacji odpadów organicznych, silniki tłokowe firmy INNIO mogą wytwarzać ciepło i energię elektryczną jako niezawodne alternatywne źródło energii do zasilania Twojej firmy dziś, jutro i w przyszłości.

Biogaz

Jak to działa?

Proces wytwarzania biogazu dzieli się na trzy etapy: przygotowanie wsadu biologicznego, fermentacja i obróbka wtórna materiału resztkowego.

Na początku materiał organiczny gromadzi się w tzw. zbiorniku fermentacji wstępnej, sterylizuje w celu usunięcia szkodliwych drobnoustrojów w przypadku odpadów spożywczych, a następnie przenosi do komory fermentacyjnej. Biogaz wytwarzany w komorze zbiera się w zbiorniku zasobnikowym, aby zapewnić ciągłe dostawy gazu niezależnie od wahań w produkcji. Na koniec biogaz podaje się do silnika gazowego. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się instalację pochodni, która umożliwia spalenie nadmiaru gazu w przypadku zbyt dużej produkcji.

Cechy i korzyści

  • Alternatywna metoda utylizacji obornika, gnojowicy i odpadów biologicznych, przy jednoczesnym wykorzystaniu energii: wartościowy substytut paliw konwencjonalnych.
  • Wysoki potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Wysoka wydajność w przypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w zakładzie użytkownika.
  • Substrat pozostały po procesie służy jako znakomity nawóz rolniczy, który charakteryzuje się zmniejszoną kwasowością, wyższym odczynem pH, a także zachowaniem składników odżywczych i bezwonnością.

Media