Nota o zachowaniu prywatności

Spółka INNIO Jenbacher GmbH & Co OG i jej podmioty powiązane poważnie traktują kwestie prywatności.

Wersja z dnia 3 października 2023 r.

Definicje

 • Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub takiej osoby możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio za pomocą identyfikatorów, np. nazwiska, lokalizacji lub cech charakterystycznych dla tożsamości takiej osoby fizycznej dotyczących wyglądu fizycznego, fizjologii, ekonomii lub kwestii społecznych.
 • Przetwarzanie: Wszelkie działania lub szereg działań wykonywanych w stosunku do danych osobowych. Przetwarzanie obejmuje przechowywanie, gromadzenie, pozyskiwanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych osobowych, w tym działania wykonywane automatycznie lub ręcznie.
 • Pliki cookie: Plik cookie, czyli ciasteczko, to niewielki plik tekstowy, który współpracuje z przeglądarką internetową i jest zapisywany lokalnie na urządzeniu użytkownika w momencie odwiedzin na witrynie internetowej. Jako definicję "Cookies" rozumiemy również zasoby przechowywane przez wyszukiwarkę internetową, lokalne i indeksowane BD (Bazy Danych), język SQL (Structured Query Language) i inne podobne technologie.

 

Odniesienia w tej Nocie o zachowaniu prywatności wyrażone zaimkami „my”, „nas”, „nasze”, itd. dotyczą podmiotu INNIO odpowiedzialnego za przetwarzanie Twoich danych osobowych, co do zasady stanowiący podmiot INNIO, który uzyskuje Twoje dane osobowe.

Ta Nota o zachowaniu prywatności dotyczy danych osobowych uzyskiwanych przez nas za pośrednictwem witryn internetowych, aplikacji mobilnych i stron mediów społecznościowych, które odnoszą się do tej Noty o zachowaniu prywatności („Kanały internetowe”); gromadzenia w trybie offline w związku ze sprzedażą, marketingiem, zaangażowaniem partnerów i dostawców („Kanały pozainternetowe”); oraz źródeł zewnętrznych, w tym sieci reklamowych i specjalistów poszukujących potencjalnych klientów (zwanych łącznie „Kanałami”). Ta Nota o zachowaniu prywatności nie dotyczy danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej dot. kariery zawodowej ani produktów i usług, które przesyłają lub zamieszczają własne, osobne polityki prywatności.

Ta Nota o zachowaniu prywatności opisuje rodzaje danych osobowych uzyskiwanych przez nas za pośrednictwem Kanałów, potencjalne sposoby wykorzystywania tych danych, osoby i podmioty, którym możemy je udostępniać, oraz sposoby, w jaki właściciele danych mogą realizować przysługujące im prawa dotyczące naszego przetwarzania przedmiotowych danych. Nota o zachowaniu prywatności opisuje również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych, które otrzymujemy, oraz sposoby, w jaki możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dot. ochrony prywatności.

Kanały internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych i funkcji osób trzecich lub zawierać pliki cookies od osób trzecich, które nie są własnością naszej firmy lub nie podlegają naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dot. ochrony prywatności podejmowane przez osoby trzecie, ponieważ podlegają one osobnym politykom prywatności tych osób.

Kliknij jeden z poniższych linków, aby przejść do poszczególnych części na liście:

Dane osobowe, które pozyskujemy

Dane osobowe możemy pozyskiwać za pośrednictwem Kanałów. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskać, obejmują:

 • dane kontaktowe (takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy) Twoje lub innych osób (np. dyrektorów w Twojej firmie);
 • dane wykorzystywane do utworzenia konta internetowego (takie jak nazwa użytkownika, hasło, pytanie zabezpieczające i odpowiedź na nie);
 • dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, tytuł/stanowisko pracy, stan cywilny oraz informacje dotyczące osób na utrzymaniu, małżonka oraz inne informacje związane z rodziną);
 • historia zakupów i obsługi klienta;
 • dane finansowe (takie jak informacje o płatnościach, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i dane karty płatniczej (tzn. numer karty, data ważności i kod bezpieczeństwa); informacje o rachunku bankowym; wyciągi finansowe; dochody; oraz ocena zdolności kredytowej);
 • dane dotyczące lokalizacji (takie jak dane uzyskane na podstawie adresu IP, kraju i kodu pocztowego) oraz dokładna lokalizacja geograficzna urządzenia mobilnego, o których powiadomiliśmy i co do których zapewniliśmy możliwość wyboru, stosownie do okoliczności;
 • dane kontaktowe, które podajesz na temat znajomych lub innych osób, co do których chciał(a)byś, abyśmy się skontaktowali;
 • dane dotyczące strumieniowego przesyłania danych i innych informacji o działalności użytkownika w sieci (takie jak informacje o urządzeniach użytkownika, działaniach związanych z przeglądaniem stron i wzorcach korzystania z nich, między innymi kampanii reklamowych i innych źródeł informacji, dzięki którym użytkownik zdecydował się na odwiedzenie naszej witryny), w tym w Kanałach internetowych i witrynach internetowych osób trzecich, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, sieciowych sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii oraz
 • inne dane osobowe zawarte w treści, które nam przekazujesz (np. za pośrednictwem naszych funkcji dot. kontaktu).

Pragniemy podkreślić, że w przypadku wysłania wiadomości pocztą elektroniczną z wykorzystaniem ADRESÓW E-MAILpodanych na tej witrynie internetowej lub wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego, zachowania użytkownika będą podlegać ocenie. Śledzimy, która kampania reklamowa skierowała użytkownika na naszą witrynę internetową. Celem takiego działania jest optymalizacja kampanii reklamowych w przyszłości. Stosujemy następujące parametry UTM:

 • utm_campaign: ten parametr UTM wskazuje konkretną kampanię dot. danego produktu. Dzięki niemu możemy określić, który produkt spowodował, że użytkownik odwiedził naszą witrynę.
 • utm_source: ten parametr UTM wskazuje źródło, np. Google, itp.
 • utm_medium: ten parametr UTM opisuje nośnik lub środek wykorzystywany w kampanii reklamowej lub marketingu. Na przykład: reklama CPC, baner, newsletter e-mailowy.
 • utm_term: do identyfikacji płatnych słów kluczowych do wyszukiwania.
 • utm_content: szereg różnych wartości, który pomaga nam określić aspekty wyświetlanej reklamy, takie jak ustawienia naszej kampanii, rodzaj urządzenia, na którym wyświetlono reklamę, itd.

Zbieramy również informacje o wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, aby mierzyć i poprawiać skuteczność naszej wychodzącej komunikacji e-mail. Używamy w tym celu technologii podobnej do plików cookie, dostarczanej przez nasz system automatyzacji marketingu (Marketo). Dane te obejmują informacje o tym, czy wiadomości e-mail zostały dostarczone, otwarte i czy podjęto w związku z nimi jakiekolwiek działania. INNIO może powiązać te dane z profilami, które przechowujemy w naszych systemach.

Ponadto, w związku z naszymi produktami ubezpieczeniowymi i usługami finansowymi, możemy uzyskiwać numery identyfikacyjne nadane przez agencje rządowe.

Korzystamy z sieciowych usług analitycznych osób trzecich w związku z Kanałami internetowymi, w tym Google Analytics, Adobe Analytics i Marketo, które wykorzystują pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia danych (np. adresów IP) w celu oceny korzystania z Kanałów internetowych i interakcji z nimi. (Możesz zapoznać się z funkcjami reklamowymi Google, włącznie z obecnie dostępnymi mechanizmami opt-out Google Analytics)

Pamiętaj, że podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie ujawniać nam pewnych informacji, możemy nie móc zaoferować określonych produktów i usług, a użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do pewnych funkcji Kanałów internetowych.

Pliki cookies i podobne technologie

Firma korzysta z plików Cookie w swoich kanałach on-line. Używamy plików cookie do personalizacji treści, zapewnienia dodatkowych funkcji dot. mediów społecznościowych oraz analizy ruchu na witrynie. Udostępniamy informacje zgromadzone na temat korzystania z witryny naszym partnerom z mediów społecznościowych, branży reklamy i analiz. Użytkownik może zapoznać się z poszczególnymi rodzajami plików cookie, których używamy, i zmienić związane z nimi ustawienia, wchodząc na stronę Ustawienia Prywatności (Privacy Preferences Center).

Używamy różnych usług na naszej stronie. Regularnie aktualizujemy listę usług, które generują pliki cookie. Informujemy, że wszelkie usługi od podmiotów trzecich, z których korzysta witryna innio.com, mogą w dowolnym momencie jednostronnie zmienić zestaw plików cookie/danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika. Poniżej znajdziesz listę usług, które generują pliki cookie, kategorie tych usług, ich dostawców oraz opis tego, do czego stosowane są pliki cookie wygenerowane przez te usługi:

 

Kategoria

Usługa

Dostawca

Opis

Niezbędne pliki cookie Numer sesji (Session number) INNIO Plik cookie służący do zapisania numeru sesji PHP, np. „bb13a743a3e5f4231ab 410d47ce4f508” niezbędne, aby witryna internetowa mogła zidentyfikować użytkownika jako pojedynczego odwiedzającego podczas jego przebywania i poruszania się na witrynie.
Niezbędne pliki cookie Cookies Compliance Tool INNIO Pliki cookie funkcjonują jako narzędzie zgodności witryny z przepisami dotyczącymi plików cookie, przeznaczone do zarządzania zgodami na pliki cookie.
Niezbędne pliki cookie Marketo Form Marketo Pliki cookie generowane przez usługę Marketo do tworzenia formularzy. Te pliki cookie są przypisane do nazwy domeny info.innio.com. Są to 'techniczne' pliki cookie niezbędne na wszystkich stronach witryny, na których wyświetlają się formularze Marketo, np. na stronie kontaktowej. By dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony: https://www.marketo.com/company/legal/, https://documents.marketo.com/legal/privacy/, https://documents.marketo.com/legal/cookies/. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Niezbędne pliki cookie accessiBe accessiBe Pliki cookie tworzone przez usługę accessiBe. Usługa accessiBe umożliwia naszym gościom szybkie dostosowanie interfejsu użytkownika witryny w celu udostępnienia treści witryny, niezależnie od okoliczności i możliwości. AccessiBe nie gromadzi żadnych możliwych do zidentyfikowania lub osobistych danych swoich użytkowników. Pliki cookie AccessiBe pomagają w zapisywaniu ustawień dokonanych w widżecie accessiBe.
Marketingowe pliki cookie Marketo Marketo Pliki cookie tworzone przez usługę Marketo w celu gromadzenia danych analitycznych i odpowiedniego doboru reklam/komunikatów wysyłanych do konkretnych użytkowników pocztą elektroniczną w czasie kampanii e-mailowych. Dane śledzące są przypisane bezpośrednio do danych osobowych po wypełnieniu przez użytkownika wszelkich publicznie dostępnych formularzy publikowanych na witrynie internetowej, np. formularza kontaktowego. By dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony: https://www.marketo.com/company/legal/, https://documents.marketo.com/legal/privacy/, https://documents.marketo.com/legal/cookies/. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Marketingowe pliki cookie LinkedIn LinkedIn Korzystamy z plików cookie LinkedIn (obecnie znanych również pod nazwą: LinkedIn Insight Tag) w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych LinkedIn, śledzenia konwersji z kampanii reklamowych LinkedIn, przekierowywania odwiedzających naszą witrynę za pomocą reklam LinkedIn, zdobywania informacji o odwiedzających naszą witrynę (grupach odbiorców), a ponadto możemy też korzystać z innych dostępnych funkcji usługi plików cookie LinkedIn. W rezultacie pliki cookie LinkedIn pomagają nam w optymalizacji treści strony internetowej i ulepszaniu naszych kampanii reklamowych na LinkedIn, a także w prowadzeniu kampanii przekierowujących na LinkedIn. Korzystanie z plików cookie LinkedIn odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze LinkedIn Insight Tag, jej funkcjach i danych, które zbiera, odwiedź poniższe strony: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag, https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a427660. Więcej informacji o portalu LinkedIn i jego politykach możesz znaleźć na poniższych stronach: https://www.linkedin.com, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Pamiętaj, że serwery firmowe LinkedIn mogą być zlokalizowane w USA, a Twoje dane po ich podaniu na stronie LinkedIn mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, jeśli zaakceptujesz korzystanie z marketingowych plików cookie na naszej stronie internetowej. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ograniczonego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Marketingowe pliki cookie Reklamy Microsoft Microsoft Reklamujemy naszą witrynę na platformach reklamowych firmy Microsoft i używamy plików cookie Microsoft Advertising w naszej witrynie. Pliki cookie utworzone przez usługę Microsoft Advertising są przez nią gromadzone i przekazywane. Zebrane dane są wykorzystywane do reklamy ukierunkowanej, celów analitycznych i innych. Korzystamy z usługi Microsoft Advertising w celu prowadzenia i optymalizowania cyfrowych kampanii marketingowych na platformach wyszukiwania, w sieciach reklamowych i innych miejscach oferowanych przez Microsoft Advertising. Usługa Microsoft Advertising może tworzyć różne pliki cookie z różnych nazw domen. Te pliki cookie są związane z różnymi funkcjami wykorzystywanymi przez Microsoft Advertising, takimi jak śledzenie konwersji, automatyczna licytacja, kampanie remarketingowe itp. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź poniższe strony: https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56681/2, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement, https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security, https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56680/2, https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56935/1, https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56786/1. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ograniczonego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Marketingowe pliki cookie Hotjar Hotjar Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i ich doświadczenia. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią itp. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji użytkownika i przechowywany w formie pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "O Hotjar" na stronie pomocy technicznej Hotjar. Hotjar może ładować pliki cookie z usług stron trzecich do przeglądarki użytkownika (np. Google Analytics), zwłaszcza jeśli użytkownik odwiedził witrynę Hotjar przed odwiedzeniem witryny INNIO. Odwiedź poniższe strony, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie używanych przez Hotjar na ich stronie internetowej oraz plikach cookie, które Hotjar ładuje za pomocą kodu śledzenia Hotjar zainstalowanego na naszej stronie internetowej: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies, https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ograniczonego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Marketingowe pliki cookie Marketo Web Personalization Marketo Personalizacja Marketo Web pozwala nam tworzyć i zarządzać specjalnymi kampaniami internetowymi, personalizując zawartość naszych stron internetowych w czasie rzeczywistym, aby wyświetlać naszym gościom bardziej istotne informacje. Dzięki temu narzędziu informacje na stronie internetowej będą zmieniane w zależności od czynników demograficznych (np. wywnioskowana lokalizacja odwiedzającego, branża, firma, urządzenie odwiedzającego itp.), behawioralnych (np. odwiedzający odwiedził określone strony, podjął określone działania itp.) i innych (np. odwiedzający odwiedził już witrynę, informacje o odwiedzającym w naszych systemach itp.) kryteria. Korzystając z tych kryteriów, personalizacja sieci pozwala nam segmentować odbiorców naszych stron internetowych i dostosowywać zawartość stron internetowych w czasie rzeczywistym. Narzędzie to pozwala także na analizę efektywności kampanii internetowych i efektywności treści. Więcej informacji na temat personalizacji sieci można znaleźć tutaj: https://experienceleague.adobe.com/docs/marketo/using/product-docs/web-personalization/understanding-web-personalization/web-personalization-overview.html?lang=en. Marketo i Adobe mogą załadować do Twojej przeglądarki pliki cookie z usług stron trzecich, zwłaszcza jeśli odwiedziłeś witryny Marketo lub Adobe przed wizytą na stronie INNIO. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Marketo i Adobe, odwiedź stronę: https://www.adobe.com/privacy/policy.html, https://www.marketo.com/company/legal/, https://documents.marketo.com/legal/privacy/, https://documents.marketo.com/legal/cookies/. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ograniczonego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Pliki cookie Google Services Google Ads Google Pliki cookie utworzone przez usługę Google Ads firmy Google do targetowania reklam. Korzystamy z tej usługi do tworzenia i optymalizacji naszych cyfrowych kampanii marketingowych w Google Search, Google Network, itd. Usługa umożliwia tworzenie różnych plików cookie, np. IDE, _gcl, 1P_JAR, ANID, APISID, HSID, NID, SAPISID, SID, SSID, itd. z różnych nazw domen, np. innio.com, gogle.com, , doubleclick.net i innych. Te pliki cookie są tworzone przez usługi Google i dotyczą wielu funkcji wykorzystywanych przez usługę Google Ads. By dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony: https://policies.google.com/technologies/cookies, https://policies.google.com/technologies/types, https://policies.google.com/technologies/partner-sites, https://policies.google.com/privacy. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Pliki cookie Google Services Google Analytics Google Pliki cookie tworzone przez Google Analytics w celu gromadzenia danych analitycznych, które pomagają nam zrozumieć, jacy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę i w jaki sposób z niej korzystają, co może powodować wprowadzanie zmian w witrynie i naszych kampaniach reklamowych. Ten serwis może również pomóc w budowie kampanii reklam ukierunkowanych (np. reklam remarketingowanych), poprzez wymianę danych między Google Analytics i Google Ads, By dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony: https://policies.google.com/technologies/cookies, https://policies.google.com/technologies/types, https://policies.google.com/technologies/partner-sites, https://policies.google.com/privacy. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Pliki cookie Google Services YouTube Google Z serwisu YouTube korzystamy, aby prezentować treści wideo osobom odwiedzającym naszą witrynę. YouTube używa plików cookie (np.: GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, remote_sid, itd.) na potrzeby zwiększania funkcjonalności, analiz oraz w innych celach. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące strony: https://policies.google.com/technologies/cookies, https://policies.google.com/technologies/types, https://policies.google.com/technologies/partner-sites, https://policies.google.com/privacy. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.
Funkcjonalne pliki cookie Chatbot (LiveChat, Inc.) Chatbot (LiveChat, Inc.) Te pliki cookie są dostarczane przez usługę chatbota, z której możesz korzystać. Usługa chatbota ma na celu poprawę Twojego ogólnego doświadczenia ze stroną internetową (np. pomoc w nawigacji po treści, możliwość wypełnienia formularza kontaktowego, jeśli jesteś zainteresowany kontaktem z przedstawicielem INNIO i inne). Usługa Chatbot jest świadczona przez chatbot.com (LiveChat, Inc.). Jeśli chcesz korzystać z usługi Chatbota na naszej stronie internetowej, musisz zaakceptować funkcjonalne pliki cookie. Pliki cookie tworzone przez serwis ChatBot.com w celu przechowywania informacji analitycznych oraz informacji o dyskusji użytkowników i interakcji z chatbotem. Więcej informacji na temat chatbot.com, jego polityki oraz plików cookie, które wykorzystuje, można uzyskać w sekcji Cookies i podobne technologie niniejszej polityki, w Centrum preferencji dot. prywatności oraz pod następującymi linkami: https://www.chatbot.com, https://www.chatbot.com/legal/privacy-policy/, https://www.chatbot.com/legal/terms-and-conditions/, https://www.chatbot.com/legal/security/, https://www.chatbot.com/legal/gdpr-faq/. Obecnie usługa chatbot jest dostępna na stronie INNIO w języku chińskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Pliki cookie usługi chatbot zostaną załadowane do Twojej przeglądarki tylko gdy rozpoczniesz korzystanie z usługi chatbot.
Funkcjonalne pliki cookie Widżet informacji zwrotnej Talenthub (Talenthub Feedback Widget) Talenthub Na naszej stronie internetowej dotyczącej kariery (careers.innio.com) używamy widgetu opinii Talenthub.io w języku angielskim i niemieckim. Widget ten umożliwia odwiedzającym naszą stronę internetową o karierze przekazywanie informacji zwrotnych, co pomaga nam w dalszym rozwoju strony. Aby dowiedzieć się więcej o Talenthub.io i o tym, jak talenthub.io chroni Twoje dane, odwiedź: https://talenthub.io/, https://talenthub.io/articles/talenthub-security-and-data-how-we-protect-your-critical-information.

Proszę weź pod uwagę, że Twoje dane mogą być transferowane do USA. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.

Google Remarketing

Ta strony korzysta z fukcji remarketingu dla różnych usług Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Funcja remarketingu analizuje Twoje zachowanie na naszej stronie (np. kliknięcia w wybrane produkty) w celu przypisania Twojej osoby do określonej grupy docelowej dla reklam i następnie wyświetlenia Tobie odpowiednich reklam, gdy odwiedzasz inne treści dostępne on-line. Więcej informacji na temat Google Remarketing jest dostępna pod adresem https://support.google.com/google-ads/answer/2453998, https://support.google.com/google-ads/answer/2701222, https://support.google.com/analytics/answer/2611268.

Następnie, docelowe grupy dla reklam stworzone za pomocą Google Remarketing mogą zostać połączone z funkcjami Google pomiędzy różnymi urządzeniami. W ten sposób, na podstawie zainteresowań, spersonalizowane wiadomości reklamowe które zostały do Ciebie dopasowane, poprzez obserwację Twojego zachowania i wyszukiwań w internecie na jednych urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlone na innym Twoim urządzeniu (np. tablecie lub komputerze PC).

Jeśli posiadasz konto w Google, możesz odrzucić personalizowane reklamy pod tym adresem https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Używanie Google Remarketing ma zastosowanie w oparciu o Art. 6 paragraf 1, podpunkt f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). INNIO ma uzasadniony interes w reklamowaniu swoich produktów w sposób możliwie najbardziej efektywny. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 par. 1 lit. a GDPR; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dalsze informacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads.

Remarketing Microsoft Advertising

Korzystamy z różnych funkcji usługi Microsoft Advertising. Usługa ta jest świadczona przez firmę Microsoft.

W przypadku akceptacji marketingowych plików cookie nasza witryna będzie używać znacznika UET (Universal Event Tracking) firmy Microsoft.

Jedną z funkcji znaczników UET jest możliwość prowadzenia kampanii remarketingu i remarketingu dynamicznego.

Remarketing i remarketing dynamiczny umożliwiają wyświetlanie bardziej spersonalizowanych reklam w zależności od Twojego zachowania (w tym w naszych witrynach) i Twoich zainteresowań.

Więcej informacji o remarketingu Microsoft Advertising: https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56935/1, https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56910/1, https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security.

Więcej informacji na temat znacznika Microsoft UET: https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/56681/2.

Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam zarządzanych przez Microsoft Advertising na stronie Ustawienia reklam firmy Microsoft oraz w ustawieniach systemu Windows.

Więcej informacji na temat oświadczenia firmy Microsoft o ochronie prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Korzystanie z usługi remarketingu Microsoft Advertising odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Sposoby wykorzystywania danych osobowych

Dane osobowe, które uzyskujemy, możemy wykorzystywać do następujących celów:

 • dostarczanie i świadczenie naszych produktów i usług oraz administrowanie nimi;
 • przetwarzanie i realizacja zamówień oraz informowanie odbiorcy o stanie zamówienia;
 • powiadamianie o naszych produktach, usługach, wydarzeniach, programach i promocjach oraz administrowanie nimi (np. poprzez wysyłanie powiadomień, materiałów promocyjnych, biuletynów i innych wiadomości marketingowych);
 • prowadzenie i ułatwianie przeprowadzania sondaży, loterii, konkursów, organizacji grup fokusowych i inicjatyw dot. badań rynku;
 • przeprowadzanie analiz danych (np. badań rynku, analiz tendencji, analiz finansowych i podziału klientów);
 • udział w ponownym doborze odbiorców reklam i ocena skuteczności naszych działań marketingowych (w tym poprzez udział firmy w sieciach reklamowych);
 • zapewnianie obsługi i wsparcia klienta;
 • przetwarzanie i rozpatrywanie wniosków i odpowiadanie na nie, a także na zapytania oraz kwestie dot. zastosowań;
 • tworzenie konta użytkownika, administrowanie nim i komunikacja z użytkownikiem na temat konta (w tym wszelkich zakupów i płatności);
 • administrowanie uczestnikami naszych szkoleń i ich rejestracja;
 • świadczenie usług inwestorskich;
 • prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych (w tym pozyskiwanie potencjalnych klientów, badania rynku, określanie efektywności naszych kampanii reklamowych i marketingowych i zarządzanie nimi oraz zarządzanie marką);
 • obsługa, oceny i udoskonalenia naszej działalności (np. poprzez administrowanie, ulepszanie i doskonalenie naszych produktów i usług; opracowywanie nowych produktów, usług i Kanałów internetowych; zarządzanie komunikacją i relacjami z klientami; oraz prowadzenie księgowości, audytów, rozliczeń, uzgodnień finansowych i działań windykacyjnych);
 • weryfikacja tożsamości użytkownika i ochrona przed oszustwami i innymi bezprawnymi działaniami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zarządzanie narażeniem na ryzyko i jakością;
 • prowadzenie dochodzeń oraz przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych, stosownych standardów branżowych, zobowiązań umownych oraz naszych zasad i warunków użytkowania (np. tej Noty o zachowaniu prywatności i innych warunków korzystania z Kanałów internetowych); oraz
 • utrzymywanie i zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony naszych produktów, usług, Kanałów internetowych, usług sieciowych, zasobów informatycznych i pracowników.

Możemy łączyć dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Kanałów internetowych i pozainternetowych również z innymi informacjami do celów opisanych powyżej. Możemy poddawać dane osobowe anonimizacji lub agregowaniu i wykorzystywać je do celów opisanych powyżej oraz do innych celów w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do dodatkowych celów, które wskażemy w momencie gromadzenia stosownych danych. Uzyskamy Twoją zgodę na te dodatkowe zastosowania w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę, zgodnie z powyższym opisem, jest zwykle następująca (do wyboru):

 • Zgoda użytkownika;
 • Wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem lub inną odpowiednią osobą;
 • Nasze uzasadnione interesy biznesowe; lub
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

Twoje ustawienia dotyczące komunikacji i prywatności (centrum preferencji dotyczących komunikacji)

Możesz skorzystać z witryny centrum preferencji dotyczących komunikacji i dostosować swoje dane osobowe/kontaktowe oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Uzyskasz dostęp do centrum preferencji dotyczących komunikacji po zarejestrowaniu swojego adresu e-mail i profilu w naszym systemie automatyzacji zarządzania relacjami z klientami (CRM)/marketingu.

Po rejestracji w centrum preferencji dotyczących komunikacji możesz zawsze uzyskać do niego dostęp poprzez ten link.

W tej chwili Centrum preferencji komunikacyjnych jest dostępne tylko w języku angielskim.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Centrum preferencji komunikacyjnych za pomocą tego łącza, ale miałeś dostęp wcześniej, wyślij nam wiadomość e-mail na adres privacyquestions@innio.com.

Zawsze możesz zmienić swoje dane i preferencje, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacyquestions@innio.com.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków opisanych tutaj lub podanych w momencie gromadzenia danych.

 • Możemy udostępniać dane osobowe wewnątrz firmy do celów opisanych w tej Nocie o zachowaniu prywatności.
 • Możemy udostępniać usługodawcom dane osobowe, z których korzystamy w celu świadczenia usług w naszym imieniu (np. działań marketingowych, przetwarzania płatności, realizacji zamówień, obsługi klienta i analizy danych). Usługodawcy ci są zobowiązani umową do ochrony przekazywanych im danych i nie mogą ich wykorzystywać ani ujawniać, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu zaspokojenia wymogów prawnych.
 • Możemy udostępniać dane osobowe naszym wspólnym partnerom marketingowym i innym partnerom biznesowym do celów opisanych w tej Nocie o zachowaniu prywatności.
 • Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika (1) jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo lub postępowanie sądowe (np. nakaz lub wezwanie sądowe), (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w celu zaspokojenia uzasadnionego żądania prawnego, (3) jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapobieżenia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, (4) w celu ustalenia, egzekwowania lub ochrony naszych praw, (5) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub zaistnienia oszustwa lub bezprawnej działalności lub (6) w innych okolicznościach za zgodą użytkownika.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania odpowiednim osobom trzecim wszelkich posiadanych przez nas informacji na Twój temat w przypadku potencjalnej lub faktycznej sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, utworzenia spółki joint venture, reorganizacji, zbycia, rozwiązania lub likwidacji) lub innego połączenia jednostek biznesowych firmy. W takim przypadku będziemy wymagać od odpowiednich osób trzecich zapewnienia porównywalnego poziomu ochrony, jaki zapewnia INNIO w odniesieniu do udostępnianych danych osobowych.

Przekazywanie danych

Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone przez nas za pośrednictwem Kanałów do innych państw, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych niż w państwie, w którym doszło do przekazania tych danych, i przechowywać je w tych państwach. Jeśli to nastąpi, przekażemy dane osobowe tylko do celów opisanych w tej Nocie o zachowaniu prywatności. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom w innych państwach, podejmiemy stosowne działania w celu ochrony tych danych.

Twoje Wybory i prawa

Oferujemy pewne możliwości wyboru w związku z danymi osobowymi, które uzyskujemy na Twój temat. Możesz wybrać, w jaki sposób informacje o Twoich zainteresowaniach są wykorzystywane przez sieci reklamowe w celu dostarczenia Ci odpowiednich reklam. Kanały internetowe nie służą do odbierania i odpowiadania na sygnały użytkowników dotyczące rezygnacji ze śledzenia wysyłane przez przeglądarki internetowe.

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji użytkownik może mieć prawo (1) dostępu do pewnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat; (2) żądania aktualizacji, korekty, zmiany, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych użytkownika; lub (3) skorzystania z prawa do przenoszenia danych; (4) żądanie by usunąć Twoje dane osobowe. W przypadkach prawnie przewidzianych, użytkownik może w dowolnej chwili wycofać uprzednio udzieloną nam zgodę lub wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych z uzasadnionych przyczyn związanych z jego konkretną sytuacją, a my zastosujemy się do jego wyborów w przyszłości, o ile uznamy to za stosowne. Aby pomóc chronić prywatność użytkownika i zachować bezpieczeństwo, możemy podjąć działania w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed umożliwieniem mu dostępu do danych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przed przekazaniem użytkownikowi kopii jego danych osobowych, które przechowujemy, możemy pobrać opłatę jednorazową. W zależności od lokalizacji użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do rządowego organu regulacyjnego, jeśli nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi lub decyzji.

Sposoby ochrony danych osobowych

Firma zachowuje administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, zgodne z wymogami prawnymi w państwie, w którym dane osobowe zostały uzyskane, mające na celu ochronę przed bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych dostarczonych nam za pośrednictwem Kanałów.

Przechowywanie danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dane osobowe dotyczące użytkownika przechowujemy tak długo, jak (1) są niezbędne do celów, dla których je uzyskaliśmy, zgodnie z postanowieniami tej Noty o zachowaniu prywatności lub (2) istnieje inna podstawa prawna, określona w tej Nocie o prywatności lub w momencie gromadzenia danych do przechowywania tych danych po upływie okresu, w którym są one niezbędne do osiągnięcia pierwotnego celu ich pozyskania.

Informacje dodatkowe

Uwagi do mieszkańców stanu Kalifornia

Z zastrzeżeniem określonych ograniczeń wynikających z prawa kalifornijskiego, mieszkańcy stanu Kalifornia mogą poprosić nas o dostarczenie im (1) spisu pewnych kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego oraz (2) tożsamości tych osób trzecich.

Dane osobowe dzieci

Kanały internetowe służą ogółowi odbiorców i nie są adresowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o pozyskiwanie poprzez Kanały internetowe danych osobowych nieletnich poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się o pozyskaniu danych osobowych dziecka poniżej 13 roku życia, niezwłocznie usuniemy je z naszych rejestrów.

Informacje o aplikacji Chatbot

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mogą skorzystać z usługi chatbot na naszej stronie internetowej. Usługa chatbota ma na celu poprawę ogólnego doświadczenia użytkownika ze stroną internetową (np. pomoc w nawigacji po treści, możliwość wypełnienia formularza kontaktowego, jeśli klient jest zainteresowany kontaktem z przedstawicielem INNIO, i inne). Usługa Chatbot jest świadczona przez Chatbot.com (LiveChat, Inc.). Jeśli chcesz korzystać z usługi chatbot na naszej stronie, musisz zaakceptować kategorię plików cookie chatbota. Więcej informacji na temat chatbot.com, jego polityki oraz plików cookie, które wykorzystuje, można uzyskać w sekcji Cookies i Podobne Technologii niniejszej polityki, w Centrum preferencji prywatności oraz za pośrednictwem następujących linków: https://www.chatbot.com/, https://www.chatbot.com/legal/privacy-policy/, https://www.chatbot.com/legal/terms-and-conditions/, https://www.chatbot.com/legal/security/, https://www.chatbot.com/legal/gdpr-faq/. Obecnie usługa chatbot jest dostępna na stronie INNIO w języku angielskim.

Informacje o aplikacji accessiBe

AccessiBe to rozwiązanie umożliwiające naszym gościom szybkie wprowadzanie zmian w interfejsach użytkowników stron internetowych w celu udostępnienia treści strony, niezależnie od okoliczności i możliwości. Dodatkowe informacje na temat aplikacji AccessiBe można znaleźć pod następującymi linkami: https://accessibe.com/product, https://accessibe.com/product/security, https://ace.accessibe.com/faqs.

Położenie kraju

Analizujemy Twój adres IP wyłącznie w celu określenia kraju, w którym znajduje się użytkownik, oraz zapewnienia personalizacji treści internetowych na naszej stronie. W tym celu korzystamy z darmowych danych o adresach IP, udostępnianych przez MaxMind, Inc. Po takiej analizie informacje o Twoim IP i kraju nie są przechowywane w bazach danych INNIO.

Informacje o personalizacji Marketo Web

Marketo Web Personalizacja, znana również jako Marketo Real Time Personalizacja, to rozwiązanie dostarczane przez firmę Adobe Marketo, którego główną funkcją jest umożliwienie nam tworzenia i zarządzania specjalnymi kampaniami internetowymi, personalizującymi zawartość naszych stron internetowych w czasie rzeczywistym, aby wyświetlać bardziej odpowiednie informacje dla naszych gości. Za pomocą tego narzędzia możemy dostosować określone banery lub bloki informacyjne, pokazać klientom różne widżety, okna dialogowe itp.

More information on Web Personalization can be found here: https://experienceleague.adobe.com/docs/marketo/using/product-docs/web-personalization/understanding-web-personalization/web-personalization-overview.html?lang=en.

Together with Marketo marketing automation system, Marketo Web Personalization allows us to group known websites’ visitors and new visitors into certain audiences/segments, and then, adjust website content in real-time to make it more interesting to the defined audiences/segments of visitors. Marketo can update the set of criteria that can be used in Web Personalization to define audiences/segments.

Audiences/segments can be built based on such criteria as demographical (e.g. potential visitor’s industry, organization, organization group, etc.), behavioral (e.g. known customers, certain list of customers, visitors that used certain search terms in Google, visited certain pages, visitors referred from certain source, visitors that are using certain device/browser, etc.) and other criteria groups (e.g. criteria and segments imported via API from 3rd party providers, criteria imported from our database, etc.). This tool also allows to analyze web campaigns effectiveness and content effectiveness.

To learn more about Marketo and Adobe privacy policies, please visit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html, https://www.marketo.com/company/legal/, https://documents.marketo.com/legal/privacy/, https://documents.marketo.com/legal/cookies/, https://documents.marketo.com/toutapp/privacy.

Marketo may share collected personal data with a limited number of third parties. Complete list of sub-processors used by Adobe can be found here: https://www.adobe.com/privacy/sub-processors.html.

Marketo może przesyłać Twoje dane do USA. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ograniczonego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.

Informacja o LinkedIn

Pliki cookie LinkedIn

Jeśli zaakceptujesz użycie marketingowych plików cookie na naszej stronie internetowej, pliki cookie LinkedIn zostaną załadowane w Twojej przeglądarce. Korzystamy z plików cookie LinkedIn (obecnie znanych również pod nazwą: LinkedIn Insight Tag) w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych LinkedIn, śledzenia konwersji z kampanii reklamowych LinkedIn, przekierowywania odwiedzających naszą witrynę za pomocą reklam LinkedIn, zdobywania informacji o odwiedzających naszą witrynę (grupach odbiorców), a ponadto możemy też korzystać z innych dostępnych funkcji usługi plików cookie LinkedIn. W rezultacie pliki cookie LinkedIn pomagają nam w optymalizacji treści strony internetowej i ulepszaniu naszych kampanii reklamowych na LinkedIn, a także w prowadzeniu kampanii przekierowujących na LinkedIn. Korzystanie z plików cookie LinkedIn odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze LinkedIn Insight Tag, jej funkcjach i danych, które zbiera, odwiedź poniższe strony: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag, https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a427660. Więcej informacji o portalu LinkedIn i jego politykach możesz znaleźć na poniższych stronach: linkedin.com, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Pamiętaj, że serwery firmowe LinkedIn mogą być zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, a Twoje dane po ich podaniu na stronie LinkedIn mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, jeśli zaakceptujesz korzystanie z marketingowych plików cookie na naszej stronie internetowej. Przekazywanie danych osobowych do USA może nie być oparte na odpowiednich zabezpieczeniach ze względu na fakt, że prawo USA zezwala władzom USA na dostęp do takich danych przekazywanych z UE do USA i ich wykorzystywanie. Te przekazy danych nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymogi równoważne z wymogami istniejącymi w prawie UE, w szczególności w odniesieniu do zasady proporcjonalności, ponieważ programy monitorowania oparte na prawie USA nie ograniczają się do tego, co jest ściśle niezbędne.

Formularze kontaktowe LinkedIn

Na platformie społecznościowej LinkedIn możemy realizować kampanie reklamowe. Niektóre z naszych kampanii mogą zawierać formularze kontaktowe LinkedIn (znane również jako formularze LinkedIn Lead Gen).

Po wypełnieniu formularza kontaktowego będziemy mieć możliwość otrzymania Twoich danych kontaktowych, pobierając je za pośrednictwem aplikacji menedżera kampanii LinkedIn lub uzyskując je automatycznie, integrując LinkedIn z naszymi systemami (np. automatyzacja marketingu, systemy CRM). Twoje dane będą przechowywane w naszych systemach, ułatwiając przyszłą komunikację. Przesyłając dane za pośrednictwem formularza kontaktowego na portalu LinkedIn, upoważniasz firmę INNIO kontaktowania się z Tobą i/lub przekazania Twojego zapytania do dostawców zewnętrznych, takich jak Sprzedawcy/Usługodawcy, w celu przetworzenia Twojego zapytania.

Korzystając z formularza kontaktowego na stronie LinkedIn, możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji marketingowych od firmy INNIO, w tym takich materiałów, jak aktualizacje produktów, newslettery, zaproszenia na wydarzenia i inne. Więcej informacji o LinkedIn i jego politykach można znaleźć na stronach: linkedin.com, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Należy pamiętać, że serwery firmowe LinkedIn mogą być zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, a dane użytkownika po ich podaniu na stronie LinkedIn mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Transfer danych osobowych do USA może nie być oparty na odpowiednich zabezpieczeniach ponieważ na podstawie lokalnego prawa, władze USA są uprawnione do dostępu i wykorzystania danych przesyłanych z UE do USA. Te transfery nie są regulowane w sposób, który spełniałby wymagania stosownych przepisów w UE, w szczególności zasady proporcjonalności jako programy monitorowania oparte o legislację USA nie są ogranicznego do wykorzystania tylko tego, co jest niezbędnie konieczne.

Zmiany naszej Noty o zachowaniu prywatności

Ta Nota o zachowaniu prywatności może podlegać okresowej aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dot. informacji i danych. Datę ostatniej aktualizacji podamy w górnej części tej Noty o zachowaniu prywatności.

Nota o zachowaniu prywatności, Informacja o plikach cookie i Centrum preferencji dot. prywatności zostały przetłumaczone z oryginalnej wersji w języku angielskim. W razie rozbieżności między tłumaczeniem a oryginałem decydująca jest wersja w języku angielskim.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tej Noty o prywatności lub chcesz, abyśmy zaktualizowali dane dotyczące Ciebie lub Twoich preferencji, skontaktuj się z nami pod adresem:

email.pl@innio.com

Data Privacy Officer

Dr Karsten Kinast, LL.M

DPO-Innio@kinast.eu

www.kinast.eu