Szklarnie wielkopowierzchniowe

Energia – mamy to w naturze.

Produkty firmy INNIO zasilają samo życie w szklarniach przeznaczonych pod uprawy roślin spożywczych i na inne potrzeby. Korzyści płynące z kogeneracji w szklarniach wykraczają daleko poza ogrzewanie i oświetlenie. Wdrażając systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) z silnikami gazowymi Jenbacher, można efektywnie zasilać szklarnie i wykorzystywać spaliny CO2 z silników do nawożenia roślin – prawdziwie zielone rozwiązanie. Możesz nawet uzyskiwać dodatkowe dochody, kierując nadwyżkę energii do lokalnej sieci energetycznej.

Korzyści

  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych przez wdrożenie systemu skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej
  • Uzyskiwanie dodatkowych przychodów z tytułu dostaw nadmiaru mocy do sieci publicznej
  • Wychwytywanie CO2 z silnika i wykorzystywanie go jako wysokiej jakości nawozu dla roślin
  • Przechowywanie CO2 i energii cieplnej, aby zapewnić sobie ciągłe dostawy
  • Ograniczenie powierzchni zabudowy dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Sprawność ogólna nawet na poziomie 95%

Media