Wytwarzanie energii na polach naftowych

Ponieważ prace związane z eksploatacją złóż ropy naftowej często powodują uwolnienie bogatych pokładów gazu ziemnego, firma INNIO oferuje rozwiązania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, które umożliwiają wykorzystywanie tego taniego paliwa do zasilania rafinerii ropy naftowej i gazu ziemnego na całym świecie.

Wytwarzanie energii na polach naftowych

Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w zakresie innowacji i konstruowania silników gazowych Jenbacher i Waukesha od INNIO idealnie sprawdzają się do zapewnienia niezawodnych osiągów i wydajności w wielu zastosowaniach przenośnych i stacjonarnych: zarówno, jeśli chodzi o gaz z pól naftowych, skroplony gaz ziemny (LNG) w samochodach-cysternach czy też sprężony gaz ziemny (CNG).

Jak to działa?

Gaz ziemny uwalniany na polach naftowych w wyniku wydobycia ropy często marnuje się przez spalanie w pochodniach lub pozyskuje przy znacznych nakładach kosztowych. Natomiast elastyczne paliwowo silniki gazowe od INNIO stanowią alternatywne rozwiązanie, które przekształca gaz ziemny z pola naftowego bezpośrednio w energię elektryczną niezbędną do zastosowań na platformach wiertniczych, w urządzeniach do eksploatacji mechanicznej złoża, żurawiach pompowych (kiwonach) i w pomieszczeniach dla obsługi. 
 
Technologia spalania mieszanki bogatej: silniki gazowe Waukesha firmy INNIO certyfikowane EPA, które sprawdzają się doskonale w najbardziej wymagających warunkach, korzystają z technologii bogatego spalania w celu dokładnej regulacji stosunku powietrza do paliwa w warunkach stechiometrycznych. 

Niski poziom emisji: dzięki katalizatorowi trójdrożnemu silniki w technologii spalania mieszanki bogatej mogą osiągnąć bardzo niski poziom emisji (np. NOx, CO i węglowodorów całkowitych) w porównaniu z silnikami korzystającymi z technologii ubogiego spalania. 

Sprawdzona niezawodność: silniki typu rich-burn zapewniają identyczną niezawodną i ciągłą wydajność sprawdzoną w zakresie sprężania gazu w różnych otoczeniach, w tym wykorzystujących gorące paliwo, przy obciążeniu stopniowym przekraczającym 50% oraz przy wydłużonych okresach międzyobsługowych. 
 
Wydajność na dużych wysokościach: w odróżnieniu od silników wysokoprężnych z turbosprężarką, które zwykle wymagają obniżenia wartości znamionowych na wysokości powyżej 450 m n.p.m., technologia spalania mieszanki bogatej zapewnia większą elastyczność i pełną moc na wysokości nawet 2440 m n.p.m. 

Elastyczność w zastosowaniu paliw: ponieważ silniki typu rich-burn mają podczas pracy szeroki margines pracy stukowej i przerw zapłonu, mogą pracować pod większymi obciążeniami na różnych paliwach gorszej jakości.  

Technologia lean-burn: w zastosowaniach wiertniczych wykorzystujących gaz LNG silniki gazowe firmy INNIO Jenbacher certyfikowane EPA zapewniają wysoce wydajne serowanie spalania mieszanek ubogich, które szczególnie dobrze sprawdza się w zastosowaniach przenośnych na polach naftowych.

Cechy i korzyści

  • Wytrzymałe i trwałe w eksploatacji. Nadają się do niezawodnej pracy w trudnych warunkach, w oddalonych miejscach, w zastosowaniach przenośnych lub stacjonarnych o znaczeniu krytycznym.
  • Instalacja na zasadzie „Plug and play”. Łatwa wymiana z istniejącymi napędami wysokoprężnymi do zastosowań wiertniczych
  • Niższe koszty eksploatacji. Praca z wykorzystaniem gazu z pola naftowego pozwala obniżyć koszty operacyjne nawet o 80% w porównaniu z zasilaniem olejem napędowym lub w kombinacji dwupaliwowej.
  • Elastyczność w zastosowaniu paliw. Możliwość pracy na paliwie gazowym o szerokim zakresie jakości, w tym na gazie z poła naftowego o wysokim wsp. BTU (nawet do wartości opałowej 485 W), propanie HD-5 i etanie bez pracy stukowej.
  • Niższe emisje. Dzięki zastosowaniu katalizatora trójdrożnego silniki typu rich-burn mogą osiągnąć lub przekroczyć najnowsze wymogi w zakresie ochrony środowiska, umożliwiając emisje niższe nawet o 95% w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi.
  • Wydajność na dużych wysokościach. Silnik utrzymuje osiągi znamionowe na znacznie większych wysokościach (nawet 2440 m n.p.m.) bez pogorszenia osiągów w porównaniu z technologią wysokoprężną.
  • Doskonała zdolność do znoszenia obciążeń przejściowych. Silniki typu rich-burn radzą sobie z dużymi wahaniami obciążenia w zaledwie dwóch stopniach przejściowych (prawie tak dobrze jak jednostki na olej napędowy).

Media