Końcowe przetwarzanie gazu

Zanim stanie się paliwem gazowym gotowym do wprowadzenia do obrotu, surowy gaz ziemny przechodzi wieloetapowy proces obróbki.

Przetwarzanie

Obecnie gaz ziemny stanowi 23% światowego poboru energii, a zapotrzebowanie na niego wzrasta. Jednak surowy gaz ziemny, czyli surowiec bezpośrednio po wydobyciu, trzeba poddać obróbce w celu usunięcia zanieczyszczeń, w tym wody, aby spełniał wymogi dla gazu ziemnego odpowiedniego do wprowadzenia do obrotu, oraz w celu oddzielenia wartościowych składników, np. węglowodorów towarzyszących takich jak etan, butan i propan. Kompresory napędzane silnikami gazowymi Waukesha* firmy INNIO stosuje się w wielu rafineriach gazu ziemnego.

Jak to działa?

Zanim stanie się paliwem gazowym gotowym do wprowadzenia do obrotu, surowy gaz ziemny przechodzi wieloetapowy proces obróbki. Silniki na gaz ziemny Waukesha o zmiennej prędkości obrotowej służą do napędzania kompresorów, które zwiększają ciśnienie gazu i umożliwiają jego obieg na różnych etapach obróbki, poprawiają warunki reakcji chemicznych, a wreszcie odzyskują i ponownie sprężają gotowy, przetworzony gaz.

Procesy od momentu pozyskania gazu ziemnego ze studni gazu aż do wprowadzenia go na rynek wymagają niezawodnych silnikowych systemów sprężarkowych, które pracują wydajnie, aby utrzymać przepływ gazu, wysoką wydajność i opłacalność.

Silniki gazowe Waukesha firmy INNIO do zastosowań sprężarkowych zapewniają liczne opcje pozwalające na przystosowanie się do konkretnych potrzeb w zakresie eksploatacji w danym miejscu oraz do niezmiernie zróżnicowanych wymogów lokalnych w zakresie emisji.

Cechy i korzyści

  • Trwałość: silniki gazowe Waukesha firmy INNIO zaprojektowano i wykonano z myślą o wydajności w najtrudniejszym środowisku pracy.
  • Możliwość regulacji prędkości obrotowej: szeroki zakres obrotów silników gazowych umożliwia wydajniejszą pracę pod częściowym obciążeniem niż w przypadku kompresorów napędzanych silnikiem elektrycznym.
  • Mniejsze straty energii: ciepło odpadowe z silnika (spaliny) wykorzystuje się w innych procesach, zmniejszając tym samym koszty energii i eksploatacji oraz poziom emisji dwutlenku węgla.
  • Elastyczność w zakresie emisji: firma INNIO oferuje opcje technologiczne zgodne z większością wymogów lokalnych dot. jakości powietrza.
  • Niższe emisje w przeliczeniu na KM: silniki gazowe Waukesha spalające mieszankę bogatą z katalizatorem trójdrożnym zapewniają większą moc w miejscu pracy, co przekłada się na większą wydajność i wyższe zyski.
  • Wszechstronne sterowanie silnikiem: całkowicie zintegrowany układ sterowania i diagnostyki Waukesha ESM* firmy INNIO optymalizuje osiągi silnika i maksymalnie wydłuża czas aktywnej pracy.