Gaz wysypiskowy

Gaz wysypiskowy powstający w wyniku rozkładu substancji organicznych zawiera metan, dwutlenek węgla i azot.

Kontrolowane gromadzenie i spalanie tego problematycznego gazu stanowi niezbędny etap w nowoczesnej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów. Poza tym dzięki wysokiej wartości opałowej gaz wysypiskowy jest opłacalnym paliwem do silników gazowych, które można skutecznie wykorzystywać do wytwarzania energii. Dzięki przeszło 25-letniemu doświadczeniu w spalaniu gazu wysypiskowego na całym świecie silniki spalinowe Jenbacher firmy INNIO stanowią doskonałe rozwiązanie w dziedzinie wykorzystania gazów odpadowych jako źródła energii.

Jak to działa?

Każda tona odpadów komunalnych zawiera od około 150 do 250 kg węgla organicznego. Substancje te ulegają biodegradacji, a mikroorganizmy zamieniają je na gaz wysypiskowy. Stabilna fermentacja metanowa w warunkach beztlenowych rozpoczyna się po upływie roku lub dwóch lat od momentu umieszczenia odpadów na składowisku.

Co do zasady 1 milion ton stałych odpadów komunalnych składowanych na wysypisku będzie wytwarzać gaz wysypiskowy przez dwadzieścia lat. W tym okresie powstanie ilość gazu wystarczająca do napędzania silnika gazowego o mocy 1 MW.

 • W warstwę odpadów na składowisku wwierca się rury perforowane połączone w specjalny rurociąg.
 • Gaz zasysa się ze składowiska za pomocą ssawy, spręża, osusza i podaje do silnika gazowego.
 • Zazwyczaj wytworzoną w ten sposób energię elektryczną odprowadza się do sieci publicznej.
 • Ponieważ najczęściej moc cieplna nie znajduje nabywców, energię cieplną można zamienić na elektryczną.

Cechy i korzyści

Silniki Jenbacher na gaz wysypiskowy specjalnie zaprojektowano do wysokowydajnej pracy przy pełnym obciążeniu mimo niskiej wartości opałowej, zmiennej jakości gazu i wahań ciśnienia. Wysokiej jakości części silnika są odporne na zanieczyszczenia występujące zwykle w paliwie tego rodzaju.

 • Ograniczenie ilości gazów cieplarnianych (metan) i potencjalna „monetyzacja” emisji związków węgla
 • Przychody z produkcji energii elektrycznej po wprowadzeniu do sieci publicznej
 • Alternatywna metoda utylizacji „problematycznego” gazu przy jednoczesnym wykorzystaniu go jako źródła energii.
 • Jednostki kontenerowe o niewielkiej masie, które można łatwo przenosić i przystosowywać do zmieniających się możliwości projektowych.
 • Sprawna eksploatacja mimo niskiej wartości opałowej i wahań składu gazu oraz ciśnienia
 • Standardowa sprawność elektryczna wynosząca do 42% i nawet 90% w przypadku kogeneracji
 • Zintegrowane rozwiązanie CL.AIR do kontroli poziomu emisji zgodne z normami krajowymi

Media