Przemysł hutniczy

Chemii nie da się oddzielić od życia. I od energii.

Zapotrzebowanie na energię i rosnące koszty stanowią poważne wyzwanie dla branży stalowej. Aby sprostać temu wyzwaniu, duże ilości gazu koksowniczego, wielkopiecowego i konwertorowego powstające w produkcji stali mogą być wychwytywane i wykorzystywane do wydajnego wytwarzania energii. Oprócz korzyści ekonomicznych, wykorzystanie tych gazów do napędzania silników zamiast ich zwykłej utylizacji zmniejsza przemysłowe emisje CO2. Oferta firmy INNIO obejmuje pakiety silników gazowych Jenbacher, które mogą spalać te gazy, pomagając przemysłowi metalurgicznemu działać wydajniej i czyściej.

Korzyści

  • Wykorzystuje gaz, będący produktem ubocznym, jako alternatywne źródło energii w stosunku do paliw konwencjonalnych, unikając konieczności usuwania tego problematycznego gazu.
  • Efektywne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi niezależne źródło energii
  • Wysoka sprawność elektryczna w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii
  • Przewidywalna i stabilna produkcja energii elektrycznej od kilkuset kilowatów do 10 MW
  • Bez wyśrubowanych wymagań co do ciśnienia gazu
  • Wysoki potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych

Media