Barts NHS Hospital (Wlk. Brytania)

Technologia trigeneracji Jenbacher J420 odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i ograniczaniu emisji

Barts image

„Firma zdecydowała się na silniki tłokowe INNIO ze względu na ich mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko oraz doskonałą obsługę serwisową zapewnianą przez Clarke Energy. Ta współpraca podkreśla wiele możliwości w dziedzinie sprawności energetycznej w krajowej służbie zdrowia i innych energochłonnych branżach”.

Fiona Daly, Barts NHS Trust Hospital

Kontekst

Najstarszy szpital w Wielkiej Brytanii funkcjonuje w tym samym miejscu od czasu założenia w XII wieku. Aby zmodernizować przestarzałą instalację energetyczną szpitala, a zarazem poprawić ogólną odporność wytwarzania energii i ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko, Barts NHS Trust zdecydował się na technologię trigeneracji Jenbacher firmy INNIO. Decyzja ta wpisywała się w ogół szerszych starań na rzecz pomocy NHS Confederation w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego szpitali w regionie, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu emisji nawet o 25%. Ten projekt trigeneracji sfinansowany przez spółkę Sustainable Development Capital LLP (SDCL) i zrealizowany na miejscu był pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju zakładającym strategiczną współpracę w ramach inicjatywy SDCL „Powering Health" w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dostarczenia całkowicie sfinansowanych rozwiązań trójgeneracyjnych dla NHS Trusts, także tych stanowiących część struktury inicjatywy prywatnego finansowania (PFI).

Rozwiązanie

Za pośrednictwem firmy Skanska, czyli jednej z najważniejszych na świecie grup z branży opracowywania i budowy projektów, Barts NHS Trust zawarł umowę z Clarke Energy na montaż instalacji CCHP zasilanej silnikiem gazowym Jenbacher firmy INNIO. Spółka Clarke Energy z siedzibą w Wielkiej Brytanii od wielu lat pełni rolę autoryzowanego sprzedawcy i dostawcy usług dla wszystkich silników tłokowych Jenbacher. W ramach realizacji projektu Barts NHS Trust Clarke Energy dostarczyła firmie Skanska jednostkę kogeneracyjną J420 o mocy 1,4 MW, która wytwarza energię elektryczną i cieplną. Układ obejmuje również agregat absorpcyjny o mocy 250 KW do wytwarzania wody lodowej na potrzeby chłodzenia.

Wynik

Obecnie najstarszy szpital w Wielkiej Brytanii korzysta z nowoczesnej technologii trójgeneracyjnej do wytwarzania niezawodnej energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia w obiekcie. Nowe centrum energetyczne szpitala zapewnia Barts NHS Trust większą sprawność energetyczną, niezawodność i trwałość instalacji. Jednocześnie instalacja CCHP dba o większe bezpieczeństwo energetyczne Londynu, pomagając przy tym ograniczyć emisje dwutlenku węgla w tym regionie. Poza tym umiejętne połączenie technologii silników gazowych INNIO z wyposażeniem i usługami Clarke Energy wspiera Barts NHS Trust w przezwyciężaniu problemów zewnętrznych, np. klęsk żywiołowych lub przerw w dostawach energii. A co najważniejsze, instalacja CCHP pomaga szpitalowi obniżyć koszty energii, dzięki czemu placówka może zwiększyć wydatki na badania nad rakiem.

Korzyści dla klientów

Doskonała technologia do zastosowań trigeneracyjnych; silniki INNIO J420 zapewniają:

  • Połączone zasilanie w obiekcie w postaci energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia
  • Bezpieczeństwo energetyczne dzięki elastycznemu i niezawodnemu zasilaniu w reżimie wyspowym
  • Obniżenie emisji nawet o 25% i mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko
  • Niższe koszty energii

Lokalizacja

Londyn, Wielka Brytania

Zainstalowany silnik

1 x J420

Moc elektryczna

1,4 MW

Moc cieplna

1,6 MW

Źródło energii

Gaz z gazociągu

Pierwsze uruchomienie

2015 r.