Concord Adela (Malezja)

ZASILANIE SILNIKÓW JENBACHER BIOGAZEM Z OLEJU PALMOWEGO W MALEZJI Nagradzany obiekt wspiera starania kraju na rzecz uzyskania zerowych emisji netto

Case Study Concord Adela - foto

Kontekst

Mechanizm taryf gwarantowanych (Feed-in Tariff, FiT) Urzędu ds. Rozwoju Zrównoważonej Energii (SEDA) w Malezji wspiera udział produkcji energii biogazu wynoszący 30 MW rocznie.

Dzięki korzystaniu z technologii Jenbacher firmy INNIO, Concord Group cieszy się pozycją lidera w branży biogazu w Malezji. Spółka działa w oparciu o model biznesowy Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT), czyli „zbuduj i korzystaj z własnej instalacji, a następnie przekazuj energię”. Concord Group wykorzystuje ścieki z produkcji oleju palmowego (POME) jako paliwo do silników Jenbacher zasilających jej elektrownie biogazowe FiT. Dzięki wysokiej zawartości substancji organicznych POME stanowi doskonały surowiec do wytwarzania biogazu w drodze fermentacji.

„Zdecydowaliśmy się na technologię Jenbacher we wszystkich naszych projektach wytwarzania biogazu ze ścieków z zakładów produkcji oleju palmowego. I oczywiście jesteśmy ogromnie zadowoleni z wyników naszej decyzji. Pomagamy Malezji osiągnąć cel w postaci 31% udziału energii odnawialnej w krajowym koszyku energetycznym do 2025 r.”.

Datuk Khairuddin bin Tan Sri Mohd Hussin, dyrektor generalny Concord Group

Nagradzana elektrownia w technologii Jenbacher

Korzystając z 12 silników Jenbacher, Concord Group opracowała, a obecnie obsługuje siedem biogazowni korzystających z POME, o całkowitej mocy zainstalowanej ponad 13 MW.

Należy do nich między innymi biogazownia Adela zasilana dwoma silnikami Jenbacher J412. Zakład, który może eksportować 1,5 MW energii elektrycznej do sieci krajowej, zdobył w 2021 r. nagrodę National Energy Award (NEA). Nagrodę przyznaje malezyjskie Ministerstwo ds. Zasobów Naturalnych, Środowiska i Zmian Klimatycznych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przyjmowania koncepcji i stosowania praktyk dotyczących zrównoważonej energii. Otrzymują ją malezyjskie organizacje biznesowe ze wszystkich branż i sektorów.

Wyniki

W ramach realizowanego w Malezji programu FiT silniki Jenbacher firmy INNIO są opalane produktem ubocznym z produkcji oleju palmowego, który w innym wypadku zostałby uznany za odpad. Takie podejście jednak znacznie pomaga Malezji w osiągnięciu celów środowiskowych. Dzięki takiemu dochodowemu modelowi biznesowemu Grupa Concord planuje ciągłe zwiększanie udziału w krajowym koszyku energetycznym do 2025 r.

Korzyści dla klienta

Elastyczne silniki Jenbacher można zasilać różnymi rodzajami biogazu, również wytwarzanym z POME. Biogazownie POME Concord Group:

  • Wspierają Malezję w osiągnięciu celu, czyli zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., zgodnie z obietnicą złożoną podczas 26 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Conference of the Parties, COP26)
  • Wykorzystanie dostępnych odpadów organicznych jako alternatywnego źródła energii, co może zmniejszać emisje gazów cieplarnianych i likwidować konieczności utylizacji odpadów biologicznych.

Lokalizacja

Johor, Malezja

Zainstalowane silniki

2 x J412

Źródło energii

Biogaz

Moc elektryczna

1800 kW

Sprawność elektryczna

42,6%

Pierwsze uruchomienie

2019 r.