Dentis (Włochy)

STABILNA I WYDAJNA ENERGIA DLA WŁOSKIEJ BRANŻY RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH dzięki technologii kogeneracyjnej Jenbacher

CS Dentis - Foto

Kontekst

Założona w 1987 r. firma Dentis to specjalista w dziedzinie odzysku i recyklingu zużytych opakowań z politereftalanu etylenu (PET) i jedno z największych we Włoszech przedsiębiorstw z branży recyklingu zużytych butelek PET. W zakładzie produkcyjnym i siedzibie grupy w Sant'Albano Stura (gmina Cuneo) firma produkuje płatki PETALO z poddanych recyklingowi butelek PET i granulki rPET REPETER do produkcji butelek. Trafiają one do firm włoskich i międzynarodowych. Ponadto Dentis Group ma dwa zakłady produkcyjne za granicą (w Walencji i Lille) o łącznej zdolności recyklingowej przekraczającej 270 000 ton zużytych butelek PET.

Recykling tworzyw sztucznych to rozwijający się biznes globalny. Gdy jednak specjaliści z Dentis postanowili dwukrotnie zwiększyć swój zakład recyklingu, doszli do wniosku, że nie uda im się uzyskać niezbędnej mocy z sieci. Wtedy firma zwróciła się do INNIO Group z prośbą o gotowe rozwiązanie, które mogłoby zaspokoić potrzebowanie na energię przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i... ukończeniu budowy instalacji podczas pandemii COVID-19.

Rozwiązanie

We współpracy z firmą zewnętrzną, która zbudowała u tego samego klienta wyspę energetyczną, Grupa INNIO dostarczyła gotową elektrociepłownię Jenbacher, obejmującą dwa silniki J624 zasilane gazem z gazociągu.

Umowa Grupy INNIO z Dentis obejmowała również wyposażenie pomocnicze instalacji (BOP) oraz 11-letnią umowę serwisową (CSA) wraz z konserwacją przeprowadzaną przez techników Jenbacher.

Uruchomienie miało miejsce terminowo w lipcu 2022 r.

Wyniki

Terminowy montaż instalacji kogeneracyjnej umożliwił przyspieszenie rozbudowy zakładu, pokonując ograniczenia wynikające z infrastruktury sieci energetycznej. Dwa bardzo elastyczne silniki Jenbacher typu 6 dostarczają moc bezpośrednio do obiektu, co zaspokaja 80% całkowitego zapotrzebowania na obciążenie.

Odzysk ciepła za pomocą układu CHP zwiększa rentowność zastosowanego planu biznesowego, zapewniając dodatkowe ogrzewanie zakładu i obniżając koszty energii dla kotłów pracujących w zakładzie. Poza tym Dentis ma obecnie dostęp do włoskiego mechanizmu taryf motywacyjnych („Certificati Bianchi”) dzięki zastosowanemu odzyskowi ciepła, aby poprawiać opłacalność instalacji energetycznej.

Ponadto dzięki zastosowaniu kogeneracji firma Dentis ograniczyła swój ślad węglowy, obniżając zużycie energii pierwotnej o ok. 30% w porównaniu do osobnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

 

Korzyści dla klientów

  • Dzięki zastosowaniu kogeneracji firma Dentis ograniczyła swój ślad węglowy, obniżając zużycie energii pierwotnej o ok. 30% w porównaniu do osobnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
  • Dentis ma dostęp do włoskiego mechanizmu taryf motywacyjnych („Certificati Bianchi”) dzięki zastosowaniu układu odzysku ciepła.
  • Terminowy montaż instalacji kogeneracyjnej umożliwił przyspieszenie rozbudowy zakładu.
  • Ponieważ silniki Jenbacher są przygotowane do zasilania wodorem („Ready for H2”), jednostkę Jenbacher można skutecznie przekształcić do pracy ze 100% wodorem. Szczegółowe informacje na temat kosztów i harmonogramu planowanej konwersji mogą się różnić i wymagają wyjaśnienia indywidualnego.
  • Zespół serwisowy, który błyskawicznie dostarcza części zamienne i wykonuje niezbędne naprawy

Lokalizacja

Sant' Albano Stura, Włochy

Zainstalowane silniki

2 x J624

Źródło energii

Gaz z gazociągu

Moc cieplna

Gorąca woda 90°C: 2,6 MW, termopara 11 bar: 1,4 MW

Moc elektryczna

4,4 MW

Sprawność całkowita

84%

Pierwsze uruchomienie

2022 r.