GAMOR Saarbrücken (Niemcy)

NOWOCZESNA ELEKTROWNIA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI Przyjazne dla środowiska ciepło i energia elektryczna z Saarbrücken

GAMOR Saarbrücken CS - foto

Kontekst

Jako członek globalnego koncernu ENGIE Group i partner zakładu usług komunalnych Stadtwerke Saarbrücken, spółka Energie SaarLorLux AG dostarcza energię elektryczną, gaz i ciepło do ponad 160 000 odbiorców prywatnych i biznesowych. Jako członek globalnego koncernu ENGIE Group i partner zakładu usług komunalnych Stadtwerke Saarbrücken, spółka Energie SaarLorLux AG zaopatruje ponad 160 000 klientów prywatnych i biznesowych w energię elektryczną, gaz i ogrzewanie z sieci miejskiej. Firma zatrudnia ok. 170 pracowników i bierze aktywny udział w działaniach na rzecz kultury, środowiska i kwestii społecznych w regionie. Elektrociepłownia Römerbrücke ze 177-metrowym kominem od ponad pół wieku stanowi charakterystyczny motyw krajobrazu miasta Saarbrücken. Obecnie stała się również symbolem transformacji energetycznej, a także zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego. Gdy spółka Energie SaarLorLux AG przeszła na gaz jako podstawowe źródło energii w 2013 r., węgiel stosowano już wyłącznie do pokrycia zapotrzebowania na energię w szczycie. Całkowita rezygnacja z węgla nastąpiła w roku 2022, ale obiekt o charakterystycznej budowie, widoczny już z daleka, będzie działać jako elektrownia do odbudowy zasilania (black start), aby zabezpieczać infrastrukturę do dystrybucji wody miejskiej w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zrównoważone rozwiązanie energetyczne i zapasowe w przypadku awarii zasilania

Serce elektrowni gazowej GAMOR stanowi pięć silników Jenbacher J920 FleXtra Grupy INNIO. Wspólnie jednostki dają moc elektryczną 53 MW, moc cieplną 52,5 MW i sprawność całkowitą ponad 92%. Silniki Jenbacher J920 FleXtra są oczywiście gotowe na zasilanie wodorem („Ready for H2”)* i co do zasady można je w przyszłości przystosować do pracy nawet ze 100% wodorem. Obiekt może zaopatrywać ok. 65 000 gospodarstw domowych w Saarbrücken w energię elektryczną i 13 000 domów w korzystne dla środowiska ogrzewanie z sieci miejskiej. Zdaniem specjalistów z Energie SaarLorLux AG elektrownia emituje rocznie przynajmniej o 60 000 ton CO2 mniej niż przestarzała elektrownia węglowa. Ponadto obiekt GAMOR skonfigurowano tak, aby umożliwić pełne przywrócenie lokalnej sieci energetycznej do pracy po całkowitym zaniku lub awarii zasilania. Dzięki temu projekt służy jako rezerwowe źródło zasilania okolicznej infrastruktury krytycznej. Obejmuje to położony 40 kilometrów dalej zakład wodociągów Blickweiler, który odpowiada za ciągłość dostaw wody do Saarbrücken.

Po pomyślnym rozruchu całego projektu w październiku 2022 r. obiekt GAMOR oraz wszystkie układy sterowania elektrowni przeszły jednocześnie próby w realistycznych warunkach awarii zasilania.

Wyniki

Utworzenie sieci w układzie wyspowym dzięki „miękkiemu” namagnesowaniu transformatorów i kabli od dawna stanowi standardową funkcję oprogramowania sterującego silników Jenbacher. Jednak w przypadku elektrowni GAMOR INNIO Group ściśle współpracowała z Energie SaarLorLux, aby objąć tą koncepcją na znacznie rozleglejszą sieć wysokiego i średniego napięcia w Saarbrücken.

W przypadku awarii zasilania obejmującej wiele obszarów centrum sterowania Energie SaarLorLux wysyła odpowiednie polecenie rozruchu zdalnego do układu sterowania elektrowni Gamor. To z kolei powoduje załączenie układu sterowania elektrowni z technologią Jenbacher, co umożliwia automatyczną konfigurację i pracę obiektu tak, aby silniki Jenbacher o bardzo krótkim czasie rozruchu mogły ponownie, stopniowo zasilać wyspową sieć energetyczną Saarbrücken. Po uzyskaniu napięcia znamionowego elektrownia GAMOR może zasilać zakład wodociągów Blickweiler, przywracając dostawy wody do Saarbrücken. Układ ten może również posłużyć do zasilania innych niezbędnych odbiorników energii za pośrednictwem układu wyspowego.

Korzyści dla klientów

  • Wysokosprawna moc elektryczna i cieplna na rzecz obniżenia emisji CO2
  • Elektrownia z opcją odbudowy zasilania (black start) w przypadku zaniku
  • Możliwość „miękkiego” zasilenia zewnętrznej sieci energetycznej
  • Niezawodne dostawy w warunkach całkowitych przerw w dostawie energii i zaniku zasilania
  • Możliwość szybkiego rozruchu w celu stabilizacji sieci
  • Elastyczne i korzystne dla klimatu rozwiązanie energetyczne
  • Oszczędna eksploatacja

*„Ready for H2” = Szczegółowe zagadnienia, np. koszty i ramy czasowe podobnej modernizacji, mogą się różnić i należy je wyjaśniać indywidualnie.

Lokalizacja

Saarbrücken, Niemcy

Zainstalowane silniki

5 x J920 FleXtra

Moc elektryczna

53 MW

Moc cieplna

52,5 MW

Źródło energii

Gaz z gazociągu

Pierwsze uruchomienie

2022 r.