Hansewerk Natur (Niemcy)

FLAGOWA INWESTYCJA ZASILANA WODOREM z technologią Jenbacher

Hansewerk Natur Case Study

Kontekst

Kraje związkowe Hamburg i Szlezwik-Holsztyn pragną uczynić z północnych Niemiec centrum technologii wodorowej (H2) w skali kraju. Uwzględniając bogate dostawy energii wiatrowej, dla której H2 stanowi obiecującą możliwość magazynowania, taka lokalizacja wydaje się doskonała. Dlatego władze miasta Hamburg planują do 2035 r. dostarczać niemal wyłącznie zielony wodór wszystkim zainteresowanym w branżach energii elektrycznej, cieplnej i transportu. Jeden z najważniejszych podmiotów niezbędnych do realizacji tego celu to HanseWerk Group, czyli właściciel sieci dostarczających energię elektryczną, ciepło i gaz przeszło 3 milionom klientów na północy Niemiec. Spółka zależna Grupy, HanseWerk Natur, zarządza ponad 850 zakładami przetwarzania energii o łącznej mocy ok. 800 MW, które wytwarzają przeszło 1100 GW godzin ciepła rocznie z wykorzystaniem gazu z gazociągu lub biogazu. Celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. ten operator sieci ciepłowniczej stopniowo zwiększa udział biogazu i biometanu w swoich działaniach, a ponadto stale optymalizuje procent wykorzystania ciepła odpadowego. Ponieważ zdaniem specjalistów z HanseWerk Natur zielony wodór stanowi najważniejszą technologię dla transformacji energetycznej, od kilku lat pracują oni nad różnymi projektami spod znaku H2.

Rozwiązanie

Wspólny flagowy projekt firm HanseWerk Natur i INNIO to pierwsza elektrociepłownia (CHP) o mocy 1 MW, w której udało się przeprowadzić konwersję paliwową w terenie. Dzięki temu zakład może pracować ze 100% gazem ziemnym lub z różnymi mieszaninami wodoru i gazu ziemnego, a nawet ze 100% H2. Ta flagowa inicjatywa INNIO i HanseWerk Natur łączy unikalną wiedzę specjalistyczną w zakresie obsługi instalacji kogeneracyjnych z wykorzystaniem H2 lub mieszanin gazu ziemnego i wodoru. Po pierwszej turze testów przeprowadzono drugą (tym razem podczas rozruchu). Potwierdziła ona znaczną poprawę wydajności i sprawności instalacji przy zasilaniu H2. Pilotażowa instalacja Jenbacher w centrum Hamburga zapewnia niezawodne dostawy lokalnego ciepła do 30 budynków mieszkalnych, centrum sportowego, ośrodka opieki dziennej oraz kompleksu rekreacyjnego Othmarschen Park, co przekłada się na 13 000 MW godzin rocznie. Wytwarzana w zakładzie energia elektryczna trafia do stacji ładowania pojazdów elektrycznych we wielopoziomowym parkingu Othmarschen, a także do miejscowej sieci energetycznej.

Wyniki

Zielony wodór to klucz do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w branży energetycznej i ciepłownictwie. Dzięki łączeniu farm wiatrowych lub słonecznych z dużymi elektrolizerami można magazynować nadmiar energii wytwarzany w okresach szczytowej produkcji lub wprowadzać ją do sieci gazu ziemnego w postaci H2. Innowacyjna elektrociepłownia Jenbacher w dzielnicy Othmarschen w Hamburgu to dowód, że specjaliści z INNIO i HanseWerk Natur nie mylą się: zasilanie czystym wodorem na skalę przemysłową nie jest dziś tylko cudowną mrzonką, ale wręcz wyznacza kierunek dla bardziej ekologicznych i niezawodnych, a także elastycznych i przyszłościowych układów energetycznych. Od 2022 r. wszystkie jednostki Jenbacher w zakresie 50 Hz można nabyć z opcją przygotowania do pracy z wodorem, czyli „Ready for H2”. A to oznacza, że można je zasilać z domieszkami nawet 20% (obj.) wodoru w gazie z gazociągu lub w prosty sposób przestawić na pracę w reżimie 100% H2. Specjaliści z INNIO szacują, że od 2025 r. wszystkie produkty z oferty Jenbacher będą mogły pracować w 100% z H2.

Korzyści dla klientów

Zalety instalacji kogeneracyjnej Jenbacher H2:

  • Neutralność klimatyczna
  • Wysoka sprawność rzędu 93%
  • Bardzo elastyczna praca
  • Niezawodne dostawy zdecentralizowanej energii do punktu użytkowania
  • Uzupełnienie dostaw ze źródeł sezonowych, czyli wiatru i słońca
  • Niskie emisje

Lokalizacja

Hamburg, Niemcy

Zainstalowane silniki

1 x J416

Moc elektryczna

600 kW

Moc cieplna

1 MW

Źródło energii

100% wodoru

Pierwsze uruchomienie

2019 r. (gaz z gazociągu), 2022 r. (wodór)