J920 FleXtra w Stapelfeld Schleswig-Holstein (Niemcy)

Silnik J920 FleXtra, czyli serce największej instalacji kogeneracyjnej w północnych Niemczech

J920 FleXtra in Stapelfeld

Projekt

Spółka Natur GmbH, która pragnie osiągnąć ambitny niemiecki cel klimatyczny, zdecydowała się na wysokosprawny silnik gazowy J920 FleXtra firmy INNIO wyprodukowany w Jenbach. Jest to już 53. instalacja skonfigurowana dla HanseWerk Natur przez specjalistów w branży silników z Jenbach. Silnik J920 FleXtra firmy INNIO o mocy 9,5 MW stanowi serce największej instalacji kogeneracyjnej na północy Niemiec, która pracuje w połączeniu z zakładem przetwórstwa odpadów na energię oraz 19 dodatkowymi ciepłowniami, układami elektrociepłowniczymi, wielofunkcyjnymi obiektami do magazynowania oraz instalacjami hybrydowymi. Nowy obiekt, pomyślany jako instalacja kogeneracyjna (CHP), może dostarczać nawet 76 milionów kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie, co pozwala zaopatrywać ok. 21 500 gospodarstw domowych. Co więcej, umożliwia odzysk nawet 80 milionów kW ciepła na potrzeby ponad 6000 standardowych domów jednorodzinnych w północnych Niemczech. Zintegrowane z tą instalacją jednostki do magazynowania ciepła zapewniają stałe dostawy w okresach szczytu, a także w przypadku wymuszonego odstawienia silnika z powodu wysokiego stopnia zasilania energią ze źródeł odnawialnych.

Wydajność

HanseWerk Natur GmbH, czyli spółka stanowiąca w 100% własność HanseWerk AG, to wiodący dostawca rozproszonych rozwiązań energetycznych na północy Niemiec. Oferuje niestandardowe rozwiązania energetyczne i technologię dla elektrowni na rzecz zoptymalizowanego wykorzystania energii. Ponad 20-letnie doświadczenie firmy w dziedzinie obsługi instalacji kogeneracyjnych przydało się również przy realizacji inwestycji w Stapelfeld. Dzięki połączeniu instalacji kogeneracyjnej z pompą ciepła NH³ nawet część ciepła odpadowego z silnika J920 FleXtra można optymalnie wykorzystać w postaci energii cieplnej wprowadzanej do obiegu grzewczego. W ogólnym ujęciu nowa pompa ciepła może zwiększyć roczną moc cieplną elektrowni nawet o 6,7 mln kW.

Świetny przykład niemieckiej transformacji energetycznej

Wysoka sprawność elektrowni przekłada się na wiele korzyści dla operatorów, klientów i środowiska.Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pozwala zaoszczędzić nawet 35% zużywanej energii pierwotnej, a także obniżyć poziom emisji CO2 o 60%, czyli o przeszło 11 000 ton rocznie. Niewielkie zużycie gazu ziemnego przez elektrownię daje również oszczędności w rocznych kosztach eksploatacji. Zmniejszony niekorzystny wpływ na środowisko instalacji kogeneracyjnej w Stapelfeld to cenny wkład w osiąganie konkretnych celów klimatycznych zarówno dla Niemiec, jak i obszaru miejskiego Hamburga. W skali krajowej do 2030 r. emisje CO2 należy zmniejszyć o 40% względem roku 1990, a sprawność energetyczna Niemiec powinna rosnąć o 2,1% rocznie. Jednocześnie udział energii elektrycznej z instalacji kogeneracyjnych powinien wzrosnąć do 25%.

Lokalizacja

Stapelfeld, Niemcy

Zainstalowane silniki

1 x J920 FleXtra

Moc elektryczna

9513 kW

Moc cieplna

ok. 10 000 kW

Sprawność całkowita

>95%

Pierwsze uruchomienie

2015 r.

Media