Oczyszczalnia ścieków Muddy Creek (USA)

Elektrociepłownia pomaga oczyszczalni ścieków zwiększyć wydajność, obniżyć koszty energii oraz spełnić wymagania środowiskowe

Muddy_Creek

Kontekst

Firma Winston-Salem / Forsyth County Utilities świadczy najwyższej jakości usługi w dziedzinie dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów stałych około 361 000 użytkowników indywidualnych, biznesowych i przemysłowych. Ze względu na zaangażowanie w kwestie odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów, niezawodnych dostaw oraz dbałości o środowisko, kierownictwo pragnęło obniżyć koszty energii i zwiększyć wydajność oczyszczalni ścieków Muddy Creek. Specjaliści z tego zakładu położonego przy południowej granicy hrabstwa Forsyth i certyfikowanego do oczyszczania prawie 80 mln litrów ścieków komunalnych i przemysłowych dziennie szukali rozwiązania, które umożliwiłoby im zwiększenie wydajności, zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz obniżenie kosztów energii w perspektywie długoterminowej.

Rozwiązanie

Serce nowo zamontowanej instalacji kogeneracyjnej stanowi pojedynczy silnik gazowy Jenbacher* J416 opalany gazem ściekowym. Rozwiązanie oparte na kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (CHP) wytwarza moc 1,1 MWe.

Zakład Muddy Creek wykorzystuje nadwyżki energii cieplnej wytwarzanej podczas pracy silnika do zasilania procesów oczyszczania ścieków. Wydajna i ekonomiczna metoda zamiany energii w oczyszczalni przekłada się na niższe koszty energii dzięki wykorzystywaniu gazu technologicznego zamiast kupowania gazu od zewnętrznych dostawców. Aby uzyskać dodatkowe oszczędności, oczyszczalnia może obecnie skoordynować połączenie z miejscowym zakładem energetycznym w celu eksportu energii zawsze, gdy to możliwe.

Wyniki

Po zainstalowaniu nowego silnika w marcu 2020 r. oczyszczalnia ścieków Muddy Creek spełnia wszelkie oczekiwania: zapewnia większą wydajność, niższe koszty energii oraz zaspokojenie wymogów środowiskowych w dziedzinie emisji gazów obiektowych.

Korzyści dla klientów

  • Oszczędność kosztów. Instalacje kogeneracyjne zazwyczaj umożliwiają oszczędności rzędu 40% w porównaniu do osobnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Zakład Muddy Creek odnotowuje jeszcze większe oszczędności dzięki wykorzystywaniu gazu technologicznego i eksportowaniu nadwyżek energii do miejscowego zakładu energetycznego.
  • Niezawodność. Układ osiągnął oczekiwany poziom dostępności od chwili zamontowania.
  • Wydajność. Zakład wykorzystuje ciepło odpadowe powstające podczas pracy silnika do uzyskiwania ogólnej sprawności instalacji CHP wynoszącej ponad 90%.
  • Zgodność z przepisami. Nowy układ kogeneracyjny pomaga osiągać cele zakładu w dziedzinie emisji gazów do środowiska.

Lokalizacja

Winston-Salem, Karolina Północna, USA

Zainstalowany silnik

1 x J416

Moc elektryczna

1,1 MW

Moc cieplna

805 kW

Źródło energii

Gaz ściekowy

Pierwsze uruchomienie

2020 r.