Owensboro Grain Company (USA)

Elektrociepłownia pomaga firmie z branży przetwórstwa zbóż znacznie zmniejszyć zależność od energii elektrycznej z sieci i obniżyć koszty energii.

Owensboro 1

Kontekst

W zakładach Owensboro Grain Company na zachodzie stanu Kentucky powstaje szeroki asortyment bioproduktów sojowych. Firma ma na celu wytwarzanie najwyższej jakości produktów w jak najkorzystniejszych warunkach ekologicznych oraz ograniczanie ilości odpadów. Aby zmniejszyć zależność od energii elektrycznej pochodzącej z sieci i bronić się przed jej wciąż rosnącymi cenami w regionie, firma zaczęła przyglądać się instalacjom do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP), które mogłyby pracować na tańszym gazie ziemnym.

Rozwiązanie

W styczniu 2014 r. w firmie Owensboro Grain ruszyła nowa instalacja kogeneracyjna oparta na trzech tłokowych silnikach gazowych Jenbacher* J620 w układzie N+1. Opalane gazem ziemnym rozwiązanie typu CHP dostarcza 6,6 MW mocy, natomiast ciepło odpadowe z silnika gazowego służy do zaspokojenia potrzeb własnych zakładu w zakresie ciepłej wody użytkowej. Katalizator utleniający zamontowany na wydechu silnika skutecznie ogranicza emisje CO.

Wyniki

Instalacja CHP, nadzorowana, obsługiwana i konserwowana przez pracowników firmy, pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając niezależne źródło energii elektrycznej do zaspokojenia potrzeb eksploatacyjnych obiektu. Firma relacjonuje, że nowa, niezawodna instalacja zapewniła znaczny spadek kosztów energii, a także korzyści dla środowiska związane z niższą emisją gazów cieplarnianych.

Korzyści dla klientów

  • Oszczędność kosztów. Instalacje kogeneracyjne zazwyczaj umożliwiają oszczędności rzędu 40% w porównaniu z osobnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Firma Owensboro Grain odnotowała znaczne oszczędności w rocznych kosztach energii.
  • Wydajność. Instalacja CHP w Owensboro Grain korzysta z ciepła odpadowego wytwarzanego podczas pracy silnika do uzyskiwania sprawności ogólnej rzędu 80%, w zależności od ilości odzyskanej energii cieplnej.
  • Zgodność z przepisami. Coroczne pomiary emisji z kominów są niezbędne do zapewnienia zgodności z ograniczeniami emisji, a firma zgłasza znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu instalacji CHP.

Lokalizacja

Owensboro, USA

Zainstalowane silniki

3 x J620

Moc elektryczna

9,9 MW

Źródło energii

Gaz z gazociągu

Pierwsze uruchomienie

2014 r.