Stadtwerke Bad Säckingen (Niemcy)

NOWA GENERACJA silników Jenbacher J420 E napędza transformację energetyczną

Stadtwerke Bad Säckingen interior
„Dzięki trzem nowym silnikom Jenbacher typu 4 firmy INNIO uzyskujemy potrójną moc naszej ciepłowni Heizwerk Süd, a poza tym drobiazgowo wdrażamy wymogi ustawy o odnawialnych źródłach energii i transformacji ciepłownictwa. Mimo że obecnie nasza elektrociepłownia jest nadal opalana biometanem, w przyszłości będziemy mogli wykorzystać również zielony wodór”.

Heiko Strittmatter, kierownik ds. dostaw ciepła i wytwarzania energii w Stadtwerke Bad Säckingen

Kontekst

Stadtwerke Bad Säckingen to miejskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, które łączy przeszło 130-letnie doświadczenie z innowacyjnym i postępowym podejściem. Kierownictwo zakładu pragnie, aby Bad Säckingen stało się modelowym miastem zrównoważonym ekologicznie, zróżnicowanym pod względem innowacji oraz po prostu wspaniałym miejscem do życia. Mając na uwadze szczególną odpowiedzialność względem mieszkańców miasta i wobec środowiska, a także potencjał gospodarczy tego rejonu, kierownictwu Stadtwerke Bad Säckingen zależy na zrównoważonym wytwarzaniu energii, ograniczeniu emisji CO2
, a także na rozbudowie bezpiecznej i nowoczesnej sieci dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz ciepła.

Pionierskie rozwiązanie

Starsza instalacja CHP Jenbacher w ciepłowni Heizwerk Süd bazowała na pojedynczym silniku J312 i jednym modelu J416, a ponadto wytwarzała wyłącznie ciepło, aby zaspokoić zapotrzebowanie miejscowej sieci ciepłowniczej. Decyzję zarządu Stadtwerke Bad Säckingen dotyczącą rozbudowy podjęto we właściwym momencie, aby zastosować nową technologię J420 E. Zastosowanie trzech kolejnych jednostek Jenbacher, czyli dodatkowego silnika J416 i dwóch najnowszej generacji silników J420 E, umożliwiło zwiększenie mocy do 6,2 MW (energia cieplna) i 5,7 MW (energia elektryczna). Zbudowano również dużą instalację buforową o pojemności prawie miliona litrów (999 981 121 cm3), dzięki czemu można ją teraz zasilać energią elektryczną. Dzięki temu poszczególne moduły instalacji kogeneracyjnej włączają się i wyłączają w zależności od zapotrzebowania na moc w sieci publicznej oraz zasilania energią słoneczną i wiatrową, co automatycznie zapewnia podaż energii nawet podczas okresów dłuższej ciemności.

Wynik

Dodanie trzech układów kogeneracyjnych Jenbacher typu 4 zwiększyło trzykrotnie wydajność ciepłowni Heizwerk Süd. A to oznacza, że obecnie ponad 4000 gospodarstw domowych może korzystać z energii elektrycznej, a kolejne 1000 z cieplnej. Według specjalistów ze Stadtwerke Bad Säckingen wykorzystanie układów kogeneracyjnych Jenbacher opalanych metanem do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przekłada się na oszczędności rzędu 3600 ton emisji CO2 w porównaniu z konwencjonalnym wytwarzaniem ciepła z zastosowaniem oleju opałowego. Wytwarzana w ten sposób energia elektryczna trafia do sieci publicznej, natomiast energia cieplna powstająca w procesie jest transportowana za pośrednictwem istniejącej sieci ciepłowniczej do przyłączonych do niej domów i obiektów użyteczności publicznej.

„Jestem pewien, że silnik nowej generacji J420 szybko znajdzie swoje miejsce, a co więcej wyznaczy nowy punkt odniesienia dla gospodarki zasobami i ich ochrony. Pracując w trybie kogeneracji, jednostka ta odznacza się wyjątkową sprawnością energetyczną, która stanowi najważniejszy czynnik transformacji energetycznej”.

Heiko Strittmatter, kierownik ds. dostaw ciepła i wytwarzania energii elektrycznej, Stadtwerke Bad Säckingen

Korzyści dla klientów z zastosowania nowej jednostki Jenbacher J420 E

  • Wzrost sprawności nawet o 1%
  • Silnik krótszy o prawie 60 cm
  • Możliwość konwersji na zasilanie wodorem
  • Łatwiejsza konserwacja

Lokalizacja

Säckingen, Niemcy

Zainstalowane silniki

1 x J312, 2 x J416, 2 x J420 E

Moc elektryczna

5,7 MW

Moc cieplna

6,2 MW

Źródło energii

Biometan

Pierwsze uruchomienie

2012 r., rozbudowa: 2020 r.