Stadtwerke Rosenheim (Niemcy)

Silnik J920 FleXtra firmy INNIO umożliwia miastu Rosenheim generowanie elastycznej, rozproszonej energii elektrycznej i cieplnej dzięki pracy w wysokowydajnym trybie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Stadtwerke Rosenheim

Projekt

Jeden z dużych silników J920 FleXtra firmy INNIO zamontowano w Stadtwerke Rosenheim. Współpracuje tam ze spalarnią odpadów i czterema dodatkowymi silnikami Jenbacher, dzięki czemu tworzy układ elektrociepłowni (CHP). Dzięki niewielkiemu wpływowi na środowisko elektrownia generuje ok. 40% energii elektrycznej i 20% ciepła na potrzeby miasta Rosenheim. Ponieważ elektrociepłownia ma możliwość magazynowania ciepła, silniki mogą pracować znacznie dłużej w dzień i stają się doskonałym uzupełnieniem dostępnych jedynie okresowo źródeł energii wiatrowej i słonecznej.

Stadtwerke Rosenheim:
jako pionier w dziedzinie rozproszonego wytwarzania energii

Stadtwerke Rosenheim dostarcza wodę, energię elektryczną, gaz, parę technologiczną i ogrzewanie mieszkańcom oraz miejscowym klientom przemysłowym. Zastosowanie technologii silników kogeneracyjnych stanowi kluczowy element koncepcji energetycznej firmy. Uwzględniając szybko rosnącą obecność odnawialnych źródeł energii, np. wiatrowej i słonecznej, niezbędne jest stworzenie bardziej elastycznej infrastruktury dostaw energii, czyli np. rozproszonych elektrociepłowni opartych na silnikach.

Najważniejsze zalety projektu

  • Pomaga osiągać niemieckie cele klimatyczne: Projekt pomoże zwiększyć produkcję energii z elektrociepłowni do 25% całkowitych krajowych dostaw energii do 2020 r., a jednocześnie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 40%
  • Przyczynia się do lokalnego zwrotu energetycznego: Innowacyjna produkcja energii z obiektów komunalnych może zmniejszyć emisję CO2 z elektrowni konwencjonalnych. Zaoszczędzone emisje CO2 stanowią równowartość pozostałej produkcji CO2 miasta Rosenheim.
  • Wspiera niemieckie inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej: Dzięki zapewnieniu doskonałej sprawności elektrycznej i wysokiej sprawności kogeneracji wynoszącej nawet 90%, innowacyjna dwustopniowa konstrukcja z turbodoładowaniem wspiera starania Niemiec na rzecz zwiększania efektywności energetycznej o 2,1% rocznie.
  • Zapewnia szybkie i niezawodne dostawy zasilania do sieci: dzięki zdolności rozruchowej w ciągu pięciu minut ta elektrociepłownia wspiera dostawy niezawodnej energii do sieci, ponieważ szybko odpowiada na braki zasilania energią słoneczną lub wiatrową.
  • Wspiera radzenie sobie z zapotrzebowaniem szczytowym: Elektrociepłownia, w połączeniu z magazynowaniem ciepła, zapewnia „elastyczne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej” w szczycie.
  • Zmniejsza zużycie paliwa: dzięki turbodoładowaniu dwustopniowemu silnik J920 FleXtra osiąga wyższą sprawność elektryczną, a także umożliwia uzyskanie o 3% większej sprawności całkowitej. Powyższe zalety pozwalają ograniczyć zużycie paliwa, a ponadto umożliwiają sprzedaż ciepła

Lokalizacja

Rosenheim, Niemcy

Zainstalowany silnik

1 x J920 FleXtra

Moc elektryczna

9,5 MW

Moc cieplna

10 MW

Źródło energii

Gaz z gazociągu

Pierwsze uruchomienie

2017 r.