Wolf Run, IMG Energy Solutions (USA)

ZASPOKOJENIE SZCZYTOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC NIEZALEŻNEGO WYTWÓRCY ENERGII Niezmiernie elastyczne i szybkie w rozruchu rozwiązanie modułowe obejmujące 5 silników dostarcza 21 MW niezawodnej mocy

WR Aerial

Kontekst

Jako niezależny wytwórca energii (IPP) firma IMG Energy Solutions opracowuje, buduje, eksploatuje i konserwuje rozproszone zasoby energetyczne umiejscowione blisko miejsc wytwarzania gazu w gazociągach. Następnie sprzedaje wytworzoną energię na PJM, czyli jednej z największych na świecie, konkurencyjnych platform hurtowego obrotu energią elektryczną. Dążenie firmy do spełnienia wymagań w zakresie szybkiego rozruchu i elastycznego zasilania dzięki rozwiązaniom energetycznym odznaczającym się wysoką sprawnością, opłacalnością i niższym ryzykiem dla inwestorów w obszarze EPC doprowadziło IMG do modułowego rozwiązania Jenbacher oferowanego przez Grupę INNIO.

Atrakcyjne rozwiązanie energetyczne

Elektrownia Wolf Run firmy IMG w Wilmont Township w hrabstwie Bradford (Pensylwania) składa się z pięciu modułowych, zintegrowanych silników Jenbacher J624 o mocy 4,2 MW opalanych gazem ziemnym z rurociągu. Technologię Jenbacher dostarczył autoryzowany dystrybutor silników i agregatów Jenbacher Grupy INNIO, czyli NES-WES, zapewniając odpowiedni dobór i zaprojektowanie pakietów, a także ponowny montaż w terenie oraz pomoc techniczną przy uruchomieniu podczas instalacji i rozruchu projektu. Realizacja projektu o mocy 21 MW zajęła zaledwie cztery miesiące, podczas których przeprowadzono prace budowlane i rozruch na miejscu. Ponadto NES-WES wciąż zapewnia pomoc przy instalacji obejmującą działania planowe i konserwacyjne.

Wyniki

Uruchomiony w połowie 2019 r. projekt Wolf Run pozwala firmie IMG zarabiać na zapotrzebowaniu ze strony uczestników rynku hurtowego na energię elektryczną generowaną za pomocą instalacji zapewniającej szybki rozruch i elastyczność pracy, która odpowiada na coraz częstsze przerwy w dostawach wynikające z większego udziału energii odnawialnej. Ponadto projekt zapewnia niezawodną moc podstawową w czasach zwiększonego zapotrzebowania na energię. Ponadto technologia Jenbacher zapewnia odbudowę zasilania (tzw. black start) i pracę wyspową w celu uzyskania jeszcze większej niezawodności energetycznej.

Była to pierwsza instalacja IMG oparta na silnikach Jenbacher w postaci pakietów modułowych. Udało się zbudować ją terminowo i z zachowaniem zakładanego budżetu, częściowo dzięki blokom tworzącym zintegrowane rozwiązanie Jenbacher.

Korzyści dla klientów

Nowa elektrownia Wolf Run daje firmie IMG znaczne korzyści, np.:

  • Doskonała sprawność ogólna instalacji wynosząca 44,7%
  • Niskie zużycie paliwa w celu obniżenia kosztów eksploatacji
  • Elastyczna i zintegrowana konstrukcja rozwiązania zastosowanego ułatwiająca transport i montaż
  • Rozruch do pełnego obciążenia w czasie krótszym niż 6 minut
  • Jeszcze większa niezawodność, dostępność i odporność
  • Zespół ds. serwisu szybko realizujący niezbędne zamówienia części i naprawy

Lokalizacja

Bradford County, Pensylwania, USA

Zainstalowane silniki

5 x J624

Moc elektryczna

21,8 MW

Sprawność elektryczna

44,7%

Źródło energii

Gaz z gazociągu

Pierwsze uruchomienie

2019 r.