Olej Jenbacher S Oil 40

OPRACOWANY DO ZASTOSOWAŃ W SILNIKACH NA GAZ INNY NIŻ ZIEMNY Nowy olej Jenbacher S Oil 40 – wprost stworzony do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach.

  • Q8Oils

Strategiczne partnerstwo z korzyścią dla naszych klientów

Q8Oils i INNIO podejmują współpracę na mocy długoterminowej umowy partnerskiej na globalną dostawę środków smarowych do silników gazowych Jenbacher zasilanych gazem innym niż ziemny, w tym gazem ściekowym, biogazem i gazem wysypiskowym.

Współpraca między Q8Oils i INNIO zwiększy możliwości wymiany wiedzy i ułatwi szybszy oraz bardziej innowacyjny rozwój w przyszłości. Stanowi ona następny rozdział naszego udanego, przeszło 20-letniego partnerstwa w dziedzinie technologii i umożliwi nam dalszą poprawę trwałości i wydajności silników Jenbacher typu 2, 3, 4 i 6 zasilanych gazem innym niż ziemny.

Frank Rouwens korzyści dla klienta

„Cieszymy się z możliwości współpracy ze światowej klasy producentem silników INNIO, ponieważ dzięki niej łączymy wiodącą technologię Q8Oils w dziedzinie smarowania silników gazowych z największymi na świecie zasobami wiedzy i doświadczenia INNIO w zakresie projektowania i budowy silników gazowych.”

Frank Rouwens, dyrektor generalny Q8Oils

Logo Q8Oils


Andreas Kunz korzyści dla klienta

„To partnerstwo stanie się ważnym czynnikiem sprzyjającym dalszej poprawie osiągów naszych silników zasilanych gazem innym niż ziemny w sposób przyjazny dla środowiska.”

Andreas Kunz, główny specjalista ds. technologii, INNIO

 Najważniejsze cechy

  • Niższe koszty operacyjne
  • Dłuższy okres eksploatacji silnika
  • Duża retencja całkowitej liczby zasadowej (TBN)
  • Doskonałe właściwości w zakresie ochrony i przeciwdziałania zużyciu mechanicznemu
  • Wyjątkowe wartości graniczne określające warunki zastosowania

Olej Jenbacher S Oil 40 Wysokowydajny olej do silników gazowych Jenbacher zasilanych gazem innym niż ziemny 

Korzyści

Ochrona silnika Wysokowydajny olej do stacjonarnych silników gazowych o doskonałej stabilności w zakresie utleniania i świetnej zdolności zobojętniania kwasów. Wyjątkowe osiągi w przypadku gazów o dużej zawartości H2S. Ulepszona technologia w dziedzinie dodatków chroni komorę spalania przed tworzeniem się nadmiernych osadów i zapewnia nieporównywalną retencję całkowitej liczby zasadowej (TBN). Mniejsza częstotliwość wymiany, najnowocześniejsze technologie w dziedzinie dodatków i najwyższej jakości hydrokrakowane oleje bazowe zapewniają najlepszą ochronę i czystość silnika. Daje to dłuższe okresy między wymianami oleju i znacznie obniża całkowite koszty operacyjne.

Zastosowania

Olej Jenbacher S Oil 40 to wysokowydajny (hydrokrakowany) olej syntetyczny do stacjonarnych silników gazowych. Ten produkt o średniej zawartości popiołu opracowano specjalnie dla silników eksploatowanych w trudnych warunkach w zastosowaniach zasilanych gazem innym niż ziemny (biogazem, gazem ściekowym, wysypiskowym, gazem ze spalania drewna, itd.). Olej Jenbacher S Oil 40 zapewnia dłuższe okresy między wymianami (średnio o około 80%). Specjalne wartości graniczne dla oleju zużytego zastosowane w tym produkcie zapewniają niezawodną pracę z mniejszą częstotliwością wymian, co znacznie obniża koszty całego cyklu życia.

Aprobaty

Olej Jenbacher S Oil 40 zatwierdzono do całej serii silników Jenbacher typu 2, 3, 4 i 6 zasilanych gazem innym niż ziemny. Olej Jenbacher S Oil 40 dopuszczono do stosowania z rozszerzonym zakresem wartości granicznych dla oleju zużytego zgodnie z Instrukcją techniczną TA 1000-0099B („Limit levels for used oil in INNIO Jenbacher gas engines”, „Wartości graniczne dla oleju zużytego w silnikach gazowych INNIO Jenbacher”). Najnowsze zatwierdzenia i dopuszczenia, patrz instrukcje techniczne INNIO Jenbacher TA 1000-1109.

Olej Jenbacher S Oil 40 można stosować we wszystkich seriach silników Jenbacher typu 2, 3, 4 i 6, zasilanych różnymi rodzajami gazów innych niż ziemny.

 

 

Właściwości

Metoda

Jednostka

Typowo

Pojemnik oleju innio jenbacher s oil 40 firmy Q8Oils Gęstość, 15°C  D 4052 g/ml 0,862
Klasa lepkości     SAE 40
Lepkość kinematyczna, 40°C D 445 mm²/s 90,0
Lepkość kinematyczna, 100°C D 445 mm²/s 13,4
Wskaźnik lepkości D 2270   150
Całkowita liczba zasadowa (TBN) D 2896  mg KOH/g 8,0
Temperatura płynięcia D 97 °C -18
Temperatura zapłonu, (tygiel otwarty, met. Clevelanda) D 92 °C 258
Popiół siarczanowy D 874 % masy 0,79
Pasek miedziany 3 godz., 100°C D 130   1

 

Powyższe wartości nie stanowią specyfikacji. Są to typowe wartości liczbowe uzyskane w zakresie tolerancji produkcyjnych.

Żywotność oleju w silniku innio jenbacher j320

Więcej informacji na temat oleju Jenbacher S Oil 40  udzieli firma Q8 Oils

© 2021 INNIO – INNIO i Jenbacher stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy INNIO lub jednej z jej spółek zależnych. © 2021 Kuwait Petroleum Corporation. Q8Oils stanowi zarejestrowany znak towarowy Kuwait Petroleum Corporation.

Media